ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Programme Officer - Διαχειριστής/-στρια Προγραμμάτων

Το Ίδρυμα Λαμπράκη υλοποιεί προγράμματα στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο να συμβάλλει στην πρόοδο, την ευημερία, την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό του έναν/μία Programme Officer (Διαχειριστή/-στρια Προγραμμάτων) που θα αναλάβει και αρμοδιότητες σχετικά με την προβολή των προγραμμάτων του.