ΤΟ ΟΡΑΜΑ

Σε έναν κόσμο διαρκώς μεταβαλλόμενο, όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει ταυτόχρονα λύσει θεμελιώδη προβλήματα του παρελθόντος και δημιουργήσει κομβικές ανισορροπίες σε επίπεδο κοινωνίας, οικοσυστήματος και ανθρωπότητας, ένα είναι βέβαιο: ο ρυθμός των αλλαγών που βιώνουμε ποτέ δεν ήταν ταχύτερος από αυτήν τη στιγμή. Οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται προκλήσεις. Πίσω από κάθε πρόκληση κρύβεται μια ευκαιρία. Το ζητούμενο είναι να καταφέρουμε ο καθένας και η καθεμία σαν άτομα και όλοι μαζί, σαν ανθρώπινο είδος να αναγνωρίσουμε, να αδράξουμε και να αξιοποιήσουμε δημιουργικά τις ευκαιρίες που θα μας οδηγήσουν σε ένα καλύτερο αύριο για εμάς και για τα παιδιά μας.

Στο Ίδρυμα Λαμπράκη πιστεύουμε στη μοναδική δυναμική κάθε ανθρώπου και στην εκθετική ισχύ της συλλογικής δράσης. Θεωρούμε ότι η παιδεία αποτελεί όχημα για την ατομική και συλλογική πρόοδο κι ευημερία και για τη διαμόρφωση δίκαιων κοινωνιών, χωρίς αποκλεισμούς. Η προσωπική ανάπτυξη, όταν γίνεται αντιληπτή σαν διά βίου διαδικασία, η οποία εξελίσσεται εντός και εκτός τυπικών εκπαιδευτικών πλαισίων είναι δυνατό να αποτελέσει απάντηση σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Η αναπτυξιακή αυτή πορεία δεν μπορεί παρά να είναι πολύπτυχη και ευέλικτη με δυνατότητες εξατομίκευσης, ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε ανθρώπου και τις συνθήκες στον περίγυρό του.

Η ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας μας καθιστά εξαιρετικά ισχυρούς. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ηθική και οι αξίες ζωής παίζουν καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειάς μας.

Οραματιζόμαστε μια κοινωνία αειφόρο, συμμετοχική, απαρτιζόμενη από άτομα που συμβιώνουν με αλληλοσεβασμό, αλληλεγγύη και συνεργάζονται για την επίτευξη κοινών σκοπών. Οραματιζόμαστε μια Ελλάδα που αξιοποιεί τα ισχυρά πολιτισμικά και ιστορικά θεμέλιά της, το ανθρώπινο δυναμικό της και τους φυσικούς πόρους της για να διαμορφώσει ένα σύγχρονο, αναπτυξιακό και πρωτοπόρο πρόσωπο. Έναν κόσμο φιλειρηνικό, φιλικό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο, έναν πλανήτη βιώσιμο. Για αυτό ακριβώς εργαζόμαστε στο Ίδρυμα Λαμπράκη, επιδιώκοντας να συμβάλλουμε μέσα από τις εκάστοτε πρωτοβουλίες και τα προγράμματά μας, ώστε κάθε παιδί να έχει ισότιμη πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου μαθησιακές ευκαιρίες, κάθε νέος να οραματίζεται βάσιμα και ανεμπόδιστα το μέλλον του, κάθε ενήλικας να αναπτύσσει και να αξιοποιεί το μέγιστο των ικανοτήτων του, κάθε πολίτης να απολαμβάνει τα δικαιώματά του, να ανταποκρίνεται στις ευθύνες του και να δραστηριοποιείται γόνιμα μέσα στην κοινωνία, κάθε άτομο τρίτης ηλικίας να «γερνάει ενεργά», κάθε βρέφος που γεννιέται να έχει ελπίδα και προοπτική.