ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Ίδρυμα Λαμπράκη είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός με κοινωφελή αποστολή που ιδρύθηκε το 1991. Έχει καθιερωθεί ως φορέας δημιουργικών παρεμβάσεων στην Ελλάδα με διεθνή απήχηση, προσφέροντας έργο σε τομείς υψηλής προτεραιότητας, όπως είναι η Εκπαίδευση, ο Πολιτισμός, το Περιβάλλον, η ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και η γενικότερη Ανάπτυξη.

Tο Ίδρυμα Λαμπράκη επιδιώκει να πρωτοπορεί στην καινοτομία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, παράγοντας εκπαιδευτικό και πολιτισμικό υλικό, εκπονώντας μελέτες και ερευνητικά προγράμματα, επιμορφώνοντας ενήλικες και ιδιαίτερα εκπαιδευτικούς, δημιουργώντας εκπαιδευτικά και ερευνητικά δίκτυα, αναπτύσσοντας ψηφιακές εφαρμογές και εισηγούμενο σύγχρονες προσεγγίσεις στην επιστημονική κοινότητα και στην πολιτεία. Διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο συνεργαζόμενων εμπειρογνωμόνων και ερευνητών και παρακολουθεί τις κοινωνικές, επιστημονικές, τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία, σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς, πολιτισμικούς και ερευνητικούς οργανισμούς, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών και επιχειρήσεις. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικές διεθνείς ενώσεις και δίκτυα συνεργασίας στην εκπαίδευση.

Στην Ελλάδα, το Ίδρυμα Λαμπράκη εισηγήθηκε και υποστήριξε το 2006 τη «Μορφωτική Πρωτοβουλία», που είχε ως στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της Παιδείας και τη διασφάλιση ίσων και δημιουργικών ευκαιριών στη μάθηση και την απασχόληση, και υλοποιήθηκε με την σύμπραξη των Ιδρυμάτων Ευγενίδου, Ι.Φ. Κωστοπούλου, Α.Γ. Λεβέντη, Μποδοσάκη, Σταύρος Νιάρχος, Α.Σ. Ωνάσης καθώς και το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας. Παράλληλα, το Ίδρυμα Λαμπράκη έχει αναπτύξει και συντηρεί τον κόμβο e-paideia.org, που σχεδιάστηκε για να απαντήσει στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και τον κόμβο migrants.gr, ο οποίος μετά τον επανασχεδιασμό του θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους μετανάστες και τους αρμόδιους φορείς.

Αναγνωρίζοντας τον κεντρικό ρόλο που καλείται να παίξει η Παιδεία κατά την κρίσιμη συγκυρία που διανύει η Ελλάδα, το Ίδρυμα Λαμπράκη επιλέγει να επενδύσει με έργο στον τομέα της Εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, δίνοντας έμφαση σε τομείς που προάγουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή και πρόοδο, όπως είναι η καλλιέργεια της Ενεργού Πολιτειότητας, της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της διαπολιτισμικότητας.