ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϋπολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη έτους 2021

Μάιος 2021 Προϋπολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη έτους 2021

Ισολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη της 31ης Δεκεμβρίου 2020

Μάιος 2021 Ισολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη της 31ης Δεκεμβρίου 2020

Προϋπολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη έτους 2020

Οκτώβριος 2019 Προϋπολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη έτους 2020

Ισολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη της 31ης Δεκεμβρίου 2019

Ιούνιος 2020 Ισολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη της 31ης Δεκεμβρίου 2019

Ταμειακός Απολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη έτους 2019

Ιούνιος 2020 Ταμειακός Απολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη έτους 2019

Προϋπολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη έτους 2019

Φεβρουάριος 2019 Προϋπολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη έτους 2019

Ισολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη της 31ης Δεκεμβρίου 2018

Ιούνιος 2019 Ισολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη της 31ης Δεκεμβρίου 2018

Ταμειακός Απολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη έτους 2018

Μάρτιος 2018 Ταμειακός Απολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη έτους 2018

Προϋπολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη έτους 2018

Φεβρουαρίος 2018 Προϋπολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη έτους 2018

Ισολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη της 31ης Δεκεμβρίου 2017

Απρίλιος 2017 Ισολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη της 31ης Δεκεμβρίου 2017

Ταμειακός Απολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη 2017

Σεπτέμβιος 2018 Ταμειακός Απολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη 2017

Προϋπολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη έτους 2017

Νοέμβριος 2016 Προϋπολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη έτους 2017