digital_hub
Ενεργώ ως Πολίτης 2021-05-01
digital_hub
Έλα στη θέση μου! 2021-01-01
digital_hub
Οδηγός του Προγράμματος "Βουτιά στον κόσμο του Βιβλίου" 2020-09-01
digital_hub
Πρόγραμμα ενδυνάμωσης Νέων Γυναικών WOMENTORS 2020-04-01
digital_hub
Δράσεις Ιστορικής Αντιλογίας για την Επανάσταση του 1821 2020-01-01
digital_hub
Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός - Αλληλεγγύη - Ενεργός Πολίτης. Τεύχος 1: Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό 2015-01-01
digital_hub
Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός - Αλληλεγγύη - Ενεργός Πολίτης - Δραστηριότητες – Ασκήσεις. Τεύχος 2: Τεχνικές για τον εκπαιδευτικό 2015-01-01
digital_hub
Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός - Αλληλεγγύη - Ενεργός Πολίτης. Τεύχος 3: Βιβλίο για το Μαθητή 2015-01-01
digital_hub
Nοιάζομαι και Δρω με την Οικογένεια: Εθελοντισμός-Αλληλεγγύη-Ενεργός Πολίτης. Τεύχος 4: Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό 2015-01-01
digital_hub
Νοιάζομαι και Δρω: Εθελοντισμός - Αλληλεγγύη - Ενεργός Πολίτης. Τεύχος 5: Οδηγός για την Οικογένεια 2015-01-01
digital_hub
Επιχειρείστε Αγροτουριστικά 2008-01-01
digital_hub
Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας στη σχολική Εκπαίδευση - Η ευρωπαϊκή και διεθνής πραγματικότητα 2001-01-01
digital_hub
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Βυζαντινή Κύπρος. Μνήμης Ψηφίδες 1997-01-01
digital_hub
COΦΙΑ - Βιβλιοθήκη βυζαντινής Ιστορίας και Τέχνης 1997-01-01
digital_hub
Πορτραίτα του Βυζαντίου 1996-01-01
digital_hub
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Η Αθήνα και οι Ρωμαίοι 1996-01-01
digital_hub
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Ιουστινιανός. Μια ιστορία σαν ψηφιδωτό 1996-01-01
digital_hub
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Θεσσαλονίκη. Τελευταίες αναλαμπές και πτώση 1996-01-01
digital_hub
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Εν Βενετία 1453 ... 1995-01-01
digital_hub
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Κωνσταντινούπολη. Η ίδρυση μιας παγκόσμιας πρωτεύουσας 1995-01-01
digital_hub
ΧΗΜΕΙΑ: Ιοντισμός 1995-01-01
digital_hub
ΧΗΜΕΙΑ: Χημικοί Τύποι και Χημικές Ενώσεις 1995-01-01
digital_hub
ΧΗΜΕΙΑ: Στοιχεία, Ενώσεις και Μίγματα 1995-01-01
digital_hub
ΧΗΜΕΙΑ: Περιοδικός Πίνακας 1995-01-01
digital_hub
ΧΗΜΕΙΑ: Χημικοί Δεσμοί και Ατομική Δομή 1995-01-01
digital_hub
ΧΗΜΕΙΑ: Μέταλλα και Αμέταλλα 1995-01-01
digital_hub
ΧΗΜΕΙΑ: Διαλύματα 1995-01-01
digital_hub
ΧΗΜΕΙΑ: Οξέα, Βάσεις και Άλατα 1995-01-01
digital_hub
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Πάτμος. Αναφορά στο Βυζαντινό Μοναχισμό 1995-01-01
digital_hub
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Μυστράς. Στοιχεία, στίχοι και στοιχειά 1995-01-01
digital_hub
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ: Ο Πλανήτης Γη 1995-01-01
digital_hub
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ: Ο Ήλιος 1995-01-01
digital_hub
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ: Το Ηλιακό Σύστημα 1995-01-01
digital_hub
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ: Μνήμη Μηδικών Πολέμων 1995-01-01
digital_hub
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ: Τα Αστέρια 1995-01-01
digital_hub
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ: Τι είναι Τέχνη; 1995-01-01
digital_hub
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ: Πόλη - Κράτος / Αποικισμός 1994-01-01
digital_hub
ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Ερευνώντας τη ζωή 1994-01-01
digital_hub
ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Μοριακή Βιολογία 1994-01-01
digital_hub
ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η Βιολογία του Κυττάρου 1994-01-01
digital_hub
ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η Γενετική 1994-01-01
digital_hub
ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Αναπτυξιακή Βιολογία 1994-01-01
digital_hub
ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η Βιολογία της Συμπεριφοράς 1994-01-01
digital_hub
ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Εξελικτική Βιολογία 1994-01-01
digital_hub
ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Οικολογία 1994-01-01
digital_hub
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ: Μυστήριο στις Κυκλάδες 1993-01-01
digital_hub
Ελληνική Γλώσσα - Εγχειρίδιο Διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης (ξένης) γλώσσας 1993-01-01
digital_hub
Ή Ποτό ή Μοτό 1992-01-01
digital_hub
Μπαλαντέρ 1992-01-01
digital_hub
Ένα τσιγάρο στο σώμα μας 1992-01-01
digital_hub
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ: Πού κρύβεται η Περσεφόνη; 1992-01-01
digital_hub
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ: Η πόλη στους ελληνιστικούς χρόνους 1992-01-01
digital_hub
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ: Η αρχαία ελληνική γλώσσα 1992-01-01

Υποστηρικτές

Έλα στη θέση μου!

Το εκπαιδευτικό υλικό «Έλα στη θέση μου!» αποτελεί μια πρόταση προσέγγισης βασικών ζητημάτων που συνδέονται με τις ανισότητες φύλου στην Ελλάδα, με στόχο να ενημερώσει και ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει παραχθεί από το Ίδρυμα Λαμπράκη στο πλαίσιο του προγράμματος WOMENTORS, έχει ενταχθεί στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ως πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων.

Το υλικό έχει τη μορφή οδηγού προς τον/την εκπαιδευτικό και περιλαμβάνει φύλλα εργασίας για τις/τους μαθήτριες/τες. Η εφαρμογή του εξελίσσεται μέσα σε 14 διδακτικές ώρες. Μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων ή/και ως πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων ή σε όποιο άλλο πλαίσιο μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να εξασφαλίζει ωφέλιμο χρόνο. Ανάλογα με το μαθησιακό ενδιαφέρον και τη μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών/τριών και το μέγεθος του τμήματος, μπορεί η εφαρμογή του προγράμματος να διαρκέσει 1-3 διδακτικές ώρες παραπάνω.

Απώτερος στόχος είναι να ενημερωθούν τα παιδιά -αγόρια και κορίτσια- σχετικά με τις υπαρκτές ανισότητες φύλου και να ευαισθητοποιηθούν ώστε να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές που θα συμβάλουν στην άρση τους.

Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται ελεύθερα και το Ίδρυμα Λαμπράκη προσφέρει επιμόρφωση και διαρκή συμβουλευτική υποστήριξη στις/στους εκπαιδευτικούς που επιλέγουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα στο σχολείο. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους όρους συμμετοχής θα βρείτε εδώ.

Τo υλικό αυτό δημιουργήθηκε ως μέρος του έργου WOMENTORS, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Ίδρυμα Λαμπράκη και εταίρο την Αποστολή Άνθρωπος.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους €12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 –

2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr


Οδηγός για Εκπαιδευτικούς "Έλα στη Θέση μου!"
Χρονολόγιο