ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2015

Σεμινάριο Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών του Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω» | 2015

Διάρκεια: 10 - 11 Οκτωβρίου 2015
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΔΕΣΜΟΣ

Το σεμινάριο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω» πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2015 στο πλαίσιο του έργου «Καλλιέργεια του Εθελοντισμού στο Σχολείο», το οποίο υλοποιεί το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λαμπράκη.

Το σεμινάριο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του Σχολικού Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω» σηματοδότησε την εκκίνηση των δράσεων στα σχολεία. Οι 264 εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο έργο λαμβάνουν μέρος σε επιμορφωτικό πρόγραμμα 72 ωρών, το οποίο υλοποιείται σε μικτό σχήμα, συνδυάζοντας τη δια ζώσης με την εξ αποστάσεως (e-learning) εκπαίδευση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του συνόλου τον εργασιών του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει εφαρμογή στο σχολείο, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί λαμβάνουν σχετική πιστοποίηση. Στο εισαγωγικό αυτό σεμινάριο συμμετέχουν εκτός από τους εκπαιδευτικούς του Δικτύου, εθελοντές και στελέχη οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών που αναπτύσσουν εθελοντική δραστηριότητα.

 

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί μέρος του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω», το οποίο υλοποιεί το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λαμπράκη. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού διδασκαλίας του Εθελοντισμού στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την πιλοτική δοκιμή του σε σχολεία, τη δημιουργία σχολικού δικτύου για τον Εθελοντισμό και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

 

Η δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού και η πιλοτική δοκιμή του σε 10 σχολεία της Αττικής χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε κατά το σχολικό έτος 2015-2016 το Σχολικό Δίκτυο «Νοιάζομαι και Δρω», το οποίο περιλαμβάνει 65 σχολεία από όλη την Ελλάδα. Η ανάπτυξη του δικτύου και η πιλοτική του εφαρμογή σε 55 σχολεία στην περιφέρεια χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

 

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Σεμινάριο Επιμόρφωσης των Συντονιστών του Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω» | 2015

Διάρκεια: 9 - 10 Οκτωβρίου 2015
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΔΕΣΜΟΣ

Το σεμινάριο επιμόρφωσης των Συντονιστών του Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω» πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2015 στο πλαίσιο του έργου «Πιλοτικό Πρόγραμμα για τον Εθελοντισμό στα Σχολεία της Ελληνικής Επικράτειας».

Οι Συντονιστές του Σχολικού Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω» είναι εκπαιδευτικοί αυξημένων προσόντων, με εμπειρία και γνώση σε θέματα σχετικά με την Κοινωνία των Πολιτών, την Εκπαίδευση Ενηλίκων, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη βιωματική μάθηση. Οι Συντονιστές αναλαμβάνουν την επιμόρφωση και συμβουλευτική υποστήριξη των ομάδων των εκπαιδευτικών που υλοποιούν το πρόγραμμα στο κάθε σχολείο. Το σεμινάριο επιμόρφωσης των Συντονιστών του Σχολικού Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω» πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Οκτωβρίου, στο New Hotel, στην Αθήνα.

 

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί μέρος του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω», το οποίο υλοποιεί το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λαμπράκη. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού διδασκαλίας του Εθελοντισμού στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την πιλοτική δοκιμή του σε σχολεία, τη δημιουργία σχολικού δικτύου για τον Εθελοντισμό και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

 

Η δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού και η πιλοτική δοκιμή του σε 10 σχολεία της Αττικής χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε κατά το σχολικό έτος 2015-16 το Σχολικό Δίκτυο «Νοιάζομαι και Δρω», το οποίο περιλαμβάνει 65 σχολεία από όλη την Ελλάδα. Η ανάπτυξη του δικτύου και η πιλοτική εφαρμογή σε 55 σχολεία στην περιφέρεια χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

 

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Στρατηγική συνεργασία για την οργάνωση του 1ου TEDx Academy Youth | 2015

Διάρκεια: 8 μήνες
Συνεργαζόμενοι φορείς: TEDxAcademy

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου 2015 στο κατάμεστο Μουσείο Μπενάκη το 1ο TEDx Academy Youth. Μια ιδέα που γεννήθηκε μέσα στο Ίδρυμα Λαμπράκη και πραγματοποιήθηκε με τη σύμπραξη με το TEDx Academy.

To 1o TEDx Academy Youth είναι πραγματικότητα! Μαθητές από όλη την Ελλάδα μάς στέλνουν τους τελευταίους 4 μήνες τις ιδέες και τις παρουσιάσεις τους. Οι καλύτερες από αυτές παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση. Το Ίδρυμα Λαμπράκη συνεργάστηκε στενά με τα στελέχη του TEDxAcademy Youth για τον προσδιορισμό του θεματικού πλαισίου της εκδήλωσης, την εξοικείωση του μαθητικού πληθυσμού με το ύφος των ομιλιών τύπου TED, τον προσδιορισμό των κριτηρίων ανάδειξης των καλύτερων μαθητικών ομιλιών σε συνάρτηση με τους θεματικούς άξονες του προγράμματος και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, ενώ παράλληλα συγκεντρώνει στοιχεία για την αξιολόγηση της εκδήλωσης από τους μαθητές. Την ευθύνη του έργου αυτού ανέλαβε η Επιστημονική Ομάδα Οργάνωσης του 1ου TEDx Academy Youth, που συστάθηκε στο Ίδρυμα Λαμπράκη και αποτελείται από τους εξής:

 

                        Σεβαστή-Σοφία Ανθοπούλου

                        Τσαμπίκα Καράκιζα

                        Κάλλια Κουνενού

                        Δημήτρης Σωτηρόπουλος

 

Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη της ομάδας για την πολύτιμη συμβολή τους στην επιτυχία της εκδήλωσης, την οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από 800 νέες και νέοι διά ζώσης και πολύ περισσότεροι εξ αποστάσεως μέσω livestreaming στο e-paideia και στο TEDx Academy.

 

 

-

-

Το Λαμπράκειο Γυμνάσιο Βάμου στο TEDx Academy Youth | 2015

Διάρκεια: 3 ημέρες

Στο πλαίσιο της υποστήριξης που παρέχει το Ίδρυμα Λαμπράκη στο Λαμπράκειο Γυμνάσιο που βρίσκεται στο χωριό Βάμος του νομού Χανίων, τόπο γέννησης του Δημητρίου Λαμπράκη, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της γ΄ γυμνασίου στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχουν στο 1ο TEDx Academy Youth, το οποίο γεννήθηκε ως ιδέα μέσα στο Ίδρυμα Λαμπράκη και οργανώθηκε με την στρατηγική συνεργασία με το TEDx Academy. 

Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα Λαμπράκη ανέλαβε τη μετακίνηση και διαμονή των μαθητών, καθώς και τα έξοδα συμμετοχής τους στο 1ο TEDx Academy Youth, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου 2015.

 

Σε συνάντηση που πραγματοποίησαν οι 51 μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τους με στελέχη και συνεργάτες του Ιδρύματος δήλωσαν ενθουσιασμένοι με το περιεχόμενο και το είδος των παρουσιάσεων και εξέφρασαν το ενδιαφέρον να συμμετάσχουν και σε άλλες αντίστοιχες εκδηλώσεις. 

 

Ο Εθελοντισμός στο Σχολείο - Προκαταρκτική Μελέτη | 2015

Διάρκεια: -
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΔΕΣΜΟΣ

Στη σύντομη αυτή μελέτη παρουσιάζεται μια αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση σε σχέση με θέματα Εθελοντισμού. Η μελέτη είναι προκαταρκτική και έχει στόχο να υποστηρίξει προτάσεις για την καλύτερη προώθηση του Εθελοντισμού και της Αλληλεγγύης στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και το Γυμνάσιο.

 

 

Πιο συγκεκριμένα διερευνάται:  

α. Αν διδάσκεται ο εθελοντισμός στα ελληνικά σχολεία, και ειδικότερα στις Ε’ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και στο Γυμνάσιο

β. Σε ποια πεδία του Προγράμματος Σπουδών και του Αναλυτικού Προγράμματος, καθώς και σε ποιο βαθμό και με ποιες μορφές αναφέρεται

γ. Αν και πώς συναντάται στα σχολικά βιβλία

δ. Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο στο σχολείο για τον Εθελοντισμό, σε ποιες θεσμοθετημένες δραστηριότητες του σχολείου απαντάται και με ποιους τρόπους

ε. Η ύπαρξη ή μη εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνεται στα σχολεία.

 

Επιπλέον καταγράφονται ενδεικτικά παραδείγματα εθελοντικών δράσεων που υλοποιούνται από σχολικές τάξεις.

 

Η μελέτη παρουσιάζεται σε τέσσερα μέρη. Στο Α’ Μέρος δίνονται ορισμοί και τα κύρια χαρακτηριστικά της έννοιας του Εθελοντισμού, καθώς και εννοιών που συνδέονται με αυτόν, όπως η Φιλανθρωπία, η Αγαθοεργία, η Αλληλεγγύη, ο Ακτιβισμός και η Ενεργός  Πολιτειότητα. Σημειώνονται επίσης οι ομοιότητες και οι διαφορές τους. Στο Β’ Μέρος παρουσιάζονται τα ευρήματα της μελέτης για τον Εθελοντισμό στα Προγράμματα Σπουδών των Ε΄ και Στ΄ τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου, στα σχολικά βιβλία αλλά και σε άλλες σχολικές δράσεις. Επίσης, γίνεται αναφορά σε εκπαιδευτικό υλικό που έχει σχεδιαστεί στο παρελθόν σχετικά με αυτό το θέμα. Στο Γ’ Μέρος ανιχνεύεται η ύπαρξη της διδασκαλίας του Εθελοντισμού σε εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών. Στο Δ’ Μέρος παρουσιάζονται στοιχεία για την αναγκαιότητα της συστηματικής εισαγωγής του Εθελοντισμού, αλλά και της Αλληλεγγύης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση και οι πρώτες σκέψεις για πιθανούς τρόπους ένταξης του θέματος στο υπάρχον πλαίσιο.

 

Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος που υλοποιεί το Μη Κερδοσκοπικο Σωματείο Δεσμός σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λαμπράκη για την καλλιέργεια του Εθελοντισμού και της Αλληλεγγύης στο σχολείο. Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού διδασκαλίας του Εθελοντισμού στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την πιλοτική δοκιμή του σε σχολεία, τη δημιουργία σχολικού δικτύου για τον Εθελοντισμό και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

 

Η δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού και η πιλοτική δοκιμή του σε 10 σχολεία της Αττικής χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε κατά το σχολικό έτος 2015-2016 το Σχολικό Δίκτυο «Νοιάζομαι και Δρω», το οποίο περιλαμβάνει 65 σχολεία από όλη την Ελλάδα. Η ανάπτυξη του δικτύου και η πιλοτική εφαρμογή σε 55 σχολεία στην περιφέρεια χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

 

Οι 264 συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί εντάσσονται σε επιμορφωτικό πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 72 ωρών, το οποίο συνδυάζεται με την ανάπτυξη δράσεων στο σχολείο. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά από 3.100 μαθητές, ενώ έμμεσα ωφελούνται περίπου 6.500 επιπλέον μαθητές.

 

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more