ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2014

Καλλιέργεια του Εθελοντισμού στο Σχολείο - Πιλοτικό Πρόγραμμα | 2014

Διάρκεια: 22 μήνες
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΔΕΣΜΟΣ, Ίδρυμα Μποδοσάκη

Καλλιέργεια του Εθελοντισμού στο Σχολείο - Πιλοτικό Πρόγραμμα

 

Το Ίδρυμα Λαμπράκη συνεργάζεται με τον Δεσμό για την καλλιέργεια των αρχών και αξιών του Εθελοντισμού σε παιδιά και νέους. Η συνεργασία αυτή αναπτύσσεται στο πλαίσιο της κοινής δέσμευσης του Δεσμού και του Ιδρύματος Λαμπράκη να συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και πρόοδο μέσω της καλλιέργειας των αρχών της Ενεργού Πολιτειότητας στα παιδιά και στους νέους. Με την προοπτική της οργανικής ένταξης του Εθελοντισμού στα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων, οι δύο φορείς συνεργάζονται για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού διδασκαλίας του Εθελοντισμού στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την πιλοτική δοκιμή του σε σχολεία, τη δημιουργία σχολικού δικτύου για τον Εθελοντισμό και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

 

Το έργο της δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού και η πιλοτική δοκιμή του σε 10 σχολεία της Αττικής χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε κατά το σχολικό έτος 2015-2016 το Σχολικό Δίκτυο «Νοιάζομαι και Δρω», το οποίο περιλαμβάνει 63 σχολεία από όλη την Ελλάδα. Η ανάπτυξη του δικτύου και η πιλοτική εφαρμογή σε 53 σχολεία στην περιφέρεια χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

 

 

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more