ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

2011

Start-up-Eu- Be a High-tech Entrepreneur | 2011

Το έργο StartUp-EU-Be a High-tech Entrepreneur έχει ως αντικείμενο την πιλοτική ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού που θα στοχεύει στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων από τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more