ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2010

LLWINGS | 2010

Διάρκεια: 3 έτη

LLWINGS: Learning to Learn and to Love it. Βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν δίκτυο για τη Διά βίου Μάθηση για τους μαθητές τους.

Το έργο LLWings έχει ως στόχο την πιλοτική ανάπτυξη ενός προγράμματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη, ώστε να εισάγουν διδακτικές που καλλιεργούν την ικανότητα των μαθητών «να μαθαίνουν» και επίσης να συνδέουν τη μάθηση έξω από το σχολείο, με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more