ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2010

LLWINGS | 2010

Διάρκεια: 3 έτη

LLWINGS:Learning to Learn and to Love it. Helping teachers in building WINGS for Lifelong Learning for their students

Το έργο LLWings είχε ως στόχο την πιλοτική ανάπτυξη ενός προγράμματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη, ώστε να εισάγουν διδακτικές που καλλιεργούν την ικανότητα των μαθητών "να μαθαίνουν" και επίσης να συνδέσουν τη μάθηση έξω από το σχολείο με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more