ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2009

Open Science Recources | 2009

Διάρκεια: 3 έτη

 

OpenScienceResources: Προς την ανάπτυξη ενός Κοινού Ψηφιακού Αποθετηρίου για την Τυπική και Άτυπη Επιστημονική Εκπαίδευση

Προς την ανάπτυξη ενός Κοινού Ψηφιακού Καταθετηρίου για την Τυπική και Άτυπη Επιστημονική Εκπαίδευση


Το έργο Open Science Resources μελετά και αναπτύσσει λύσεις για τη διαδικτύωση των Επιστημονικών Κέντρων-Τεχνολογικών Μουσείων στην Ευρώπη, με στόχο τη δημιουργία οιωνεί κοινών αποθετηρίων επιστημονικού περιεχομένου, των οποίων η λειτουργικότητα και η αξιοποίησή τους θα δοκιμασθεί με τη συμμετοχή σχολείων και εκπαιδευτικών στον ευρωπαϊκό χώρο. Τα τελικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη εφαρμογών διαλειτουργικότητας και εργαλείων σηματοδότησης επιστημονικού περιεχομένου (Web 2.0 & 3.0), από ειδικούς, εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές, ώστε να μπορούν να διαμορφώνονται παρουσιάσεις διαφόρων ενοτήτων γνώσης, με διαδραστικό και δυναμικά εξελισσόμενο τρόπο. Έτσι δημιουργείται αξιόλογο περιεχόμενο, στη διάθεση της σχολικής εκπαίδευσης, στο διαδίκτυο, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των Τυπικών αλλά και των Άτυπων μορφών Εκπαίδευσης στις Θετικές Επιστήμες. 

G8WAY | 2009

Διάρκεια: 2 έτη

G8WAY - WEB 2.0 Enhanced Gateway to Educational Transition

Το έργο αναπτύσσει τεχνολογικές λύσεις που διευκολύνουν τη μετάβαση των νέων μεταξύ των διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθμίδων και εν τέλει στην αγορά εργασίας.

EduTubePlus | 2009

Διάρκεια: 3 έτη

A European curriculum related video library and hybrid e-services for the pedagogical exploitation of video in class

Το έργο EduTubePlus  διαμόρφωσε τις τεχνολογικές και λειτουργικές λύσεις για την πιλοτική εφαρμογή υπηρεσιών αξιοποίησης βίντεο στη σχολική εκπαίδευση - προσαρμόζοντας λύσεις με βάση την επιτυχημένη διεθνώς εμπειρία του YouTube.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more