ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2009

Open Science Recources | 2009

Διάρκεια: 3 έτη

OpenScienceResources: Towards the development of a Shared Digital Repository for Formal and Informal Science Education

Το έργο Open Science Resources μελετά και αναπτύσσει λύσεις για τη διαδικτύωση των Επιστημονικών Κέντρων-Τεχνολογικών Μουσείων στην Ευρώπη, με στόχο τη δημιουργία οιωνεί κοινών αποθετηρίων επιστημονικού περιεχομένου, των οποίων η λειτουργικότητα και η αξιοποίησή τους θα δοκιμασθεί με τη συμμετοχή σχολείων και εκπαιδευτικών στον ευρωπαϊκό χώρο. Τα τελικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη εφαρμογών διαλειτουργικότητας και “εργαλείων” σηματοδότησης επιστημονικού περιεχομένου (Web 2.0 & 3.0), από ειδικούς, εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές, ώστε να μπορούν να διαμορφώνονται παρουσιάσεις διαφόρων ενοτήτων γνώσης, με διαδραστικό και δυναμικά εξελισσόμενο τρόπο. Έτσι δημιουργείται αξιόλογο περιεχόμενο, στη διάθεση της σχολικής εκπ/σης, στο διαδίκτυο, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των τυπικών αλλά και των άτυπων μορφών εκπαίδευσης στις Θετικές Επιστήμες. 

G8WAY | 2009

Διάρκεια: 2 έτη

G8WAY - WEB 2.0 Enhanced Gateway to Educational Transition

Το έργο αναπτύσσει τεχνολογικές λύσεις που διευκολύνουν τη μετάβαση των νέων μεταξύ των διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθμίδων και εν τέλει στην αγορά εργασίας.

EduTubePlus | 2009

Διάρκεια: 3 έτη

A European curriculum related video library and hybrid e-services for the pedagogical exploitation of video in class

Το έργο EduTubePlus  διαμόρφωσε τις τεχνολογικές και λειτουργικές λύσεις για την πιλοτική εφαρμογή υπηρεσιών αξιοποίησης βίντεο στη σχολική εκπαίδευση - προσαρμόζοντας λύσεις με βάση και την επιτυχημένη διεθνώς εμπειρία του YouTube.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more