ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

2007

edecCa | 2007

Διάρκεια: 1 έτος
Συνεργαζόμενοι φορείς: MEDES Observatory, Temi Zammit Foundation

edecCa:Κέντρο Ανάπτυξης Τεχνογνωσίας Πολιτιστικών Οργανισμών

Στόχοι του έργου edecCa είναι η ίδρυση «Κέντρων Ανάπτυξης Τεχνογνωσίας (ΚΑΤ) - Πολιτιστικών Οργανισμών» στην Ιταλία, Ελλάδα και Μάλτα έτσι ώστε οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Πολιτισμού να αναπτύξουν τη λειτουργική-οργανωτική τους επάρκεια για την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και των καινοτόμων εφαρμογών προς την κατεύθυνση της προσφοράς υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και δη με εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού δικτύου συνεργασίας για τη διάδοση τεχνογνωσίας και την ανάδειξη καλής πρακτικής μέσω υπηρεσιών ψηφιακής τεχνολογίας και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάθηση και Επιχειρείν | 2007

Μάθηση και Επιχειρείν

Το πρόγραμμα «Μάθηση και Επιχειρείν» το οποίο σχεδιάστηκε και προσφέρθηκε από το Ίδρυμα Λαμπράκη σε Γυμνάσια και Λύκεια του Νομού Αττικής κατά τα σχολικά έτη 2007-2008 και 2008-2009. Το πρόγραμμα με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό που υιοθετήθηκε, επεδίωξε να καλλιεργήσει στους συμμετέχοντες μαθητές την ικανότητα του επιχειρείν, προσεγγίζοντας την από παιδαγωγική - πρωτίστως - σκοπιά. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η επιχειρηματικότητα θεωρείται ως μια από τις βασικές ικανότητες (key competences) που θα πρέπει να έχει αναπτύξει το άτομο ολοκληρώνοντας τη φοίτησή του στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση - αλλά και να αναπτύσσει διά βίου - ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων κοινωνιών. Πρόκειται για μια ικανότητα ευρεία και πολύπλευρη, που όσο και αν περιλαμβάνει την εξοικείωση με τον κόσμο των επιχειρήσεων, τους νόμους και τη λειτουργία της αγοράς και το χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, ταυτόχρονα - ενδεχομένως πρωτίστως - αφορά τη συμμετοχή και δράση του ατόμου στην κοινωνία.

Αναλυτικότερα, η έννοια του επιχειρείν περιλαμβάνει:
 

  • την ικανότητα αναζήτησης ευκαιριών για δράση και προσφορά,
  • τη θετική στάση για ανάληψη πρωτοβουλιών σύμφωνα με το εκάστοτε πλαίσιο συνθηκών,
  • την ικανότητα για αυτοοργάνωση και αυτενέργεια,
  • την ικανότητα για ομαδική δραστηριότητα και οργάνωση μιας ομάδας με στόχο την επίτευξη ποιοτικού αποτελέσματος,
  • την ικανότητα για στοχοθεσία και σχεδιασμό,
  • την ικανότητα για οικονομική διαχείριση,
  • την ικανότητα εκτίμησης, κάθε ενδεχόμενου αποτελέσματος (επιδιωκόμενου ή μη) και τη θετική στάση - αντιμετώπιση του κινδύνου,
  • τη θετική, αλλά και κριτική, στάση απέναντι στην αλλαγή και την καινοτομία,
  • την ευρηματικότητα και δημιουργικότητα,
  • την επιστημονική σκέψη και προσέγγιση στο χειρισμό των προβλημάτων και των φαινομένων της οικονομικής, αλλά και ευρύτερης κοινωνικής πραγματικότητας.
Eμφάνιση προηγούμενων ετών more