ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

2007

Μελέτη για τη Διαμόρφωση και Διάδοση Προτύπων και Διαδικασιών Σχεδιασμού Πολιτιστικών Κόμβων | 2007

Διάρκεια: 2 έτη

Μελέτη για την διαμόρφωση και διάδοση Προτύπων και Διαδικασιών Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διαδικτυακών Κόμβων και Πολιτιστικών Οργανισμών (Πρόσκληση 65)

Η Μελέτη εξειδικεύει τα αποτελέσματα ανάλογης μελετητικής δράσης του Ιδρύματος Λαμπράκη, με την οποία προσδιορίσθηκαν πλαίσια ποιότητας και «οδηγίες» για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών από τους πολιτιστικούς φορείς, ώστε να αξιοποιήσουν τα «ψηφιακά αποθετήρια» που αναπτύσσουν και να απαντήσουν στις αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας αλλά και επιμέρους ομάδων (νέοι, μαθητές) για ενημέρωση ή και εκπαίδευση.

Η Μελέτη προδιαγράφει ένα σύστημα σήμανσης του ψηφιακού υλικού των πολιτιστικών φορέων, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει εύκολα αξιοποιήσιμο από τη σχολική εκπαίδευση, σε μαθησιακές διαδικασίες στο διαδίκτυο.

edecCa | 2007

Διάρκεια: 1 έτος
Συνεργαζόμενοι φορείς: MEDES Observatory, Temi Zammit Foundation

edecCa:Κέντρο Ανάπτυξης Τεχνογνωσίας Πολιτιστικών Οργανισμών

Στόχοι του έργου edecCa είναι η ίδρυση «Κέντρων Ανάπτυξης Τεχνογνωσίας (ΚΑΤ) - Πολιτιστικών Οργανισμών» στην Ιταλία, Ελλάδα και Μάλτα έτσι ώστε οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Πολιτισμού να αναπτύξουν τη λειτουργική-οργανωτική τους επάρκεια για την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και των καινοτόμων εφαρμογών προς την κατεύθυνση της προσφοράς υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και δη με εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού δικτύου συνεργασίας για τη διάδοση τεχνογνωσίας και την ανάδειξη καλής πρακτικής μέσω υπηρεσιών ψηφιακής τεχνολογίας και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more