ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2006

Μορφωτική Πρωτοβουλία - Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας | 2006

Διάρκεια: 4 έτη

Μορφωτική Πρωτοβουλία

Με εισήγηση του Ιδρύματος Λαμπράκη, το Ίδρυμα Ευγενίδου, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το Ίδρυμα Ι. Φ. Κωστοπούλου, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Κοινωφελές Ίδρυμα Άλέξανδρος Σ. Ωνάσης και το Ίδρυμα Λαμπράκη αποφάσισαν να συνεργαστούν και να συγκροτήσουν μια ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ με σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής ενός Προγράμματος Εκπαιδευτικών Δράσεων που θα έχει ως στόχο την εισαγωγή σειράς καινοτομιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Απώτερος στόχος της Πρωτοβουλίας είναι η συμβολή στην ποιοτική αναβάθμιση της Παιδείας και η διασφάλιση ίσων και δημιουργικών ευκαιριών μάθησης και πρόσβασης των νέων στην εργασία, με την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

DISCOVER | 2006

Διάρκεια: 2 έτη

Το πρόγραμμα DISCOVER 

Το πρόγραμμα DISCOVER καταγράφει τις μεθοδολογίες και τις πρακτικές στη μάθηση, για τις ηλικίες 4-12 ετών, όπου αξιοποιούνται τεχνικές μάθησης μέσω παιγνίων, καθώς και άλλες μορφές επαύξησης της ικανοποίησης των παιδιών από την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτό το πλαίσιο, αναλύονται περαιτέρω οι απαιτήσεις για την ευρύτερη υιοθέτηση αυτών των μεθόδων και των προτύπων μάθησης, με σκοπό τη διαμόρφωση θετικών και αποτελεσματικών για την πολυπολιτισμική προσέγγιση πρακτικών εκπαίδευσης.
Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει την ανάλυση των πρακτικών που έχουν ήδη υιοθετηθεί στη σχολική εκπαίδευση στις Ευρωπαϊκές χώρες καθώς και τη δημιουργία βιβλιοθήκης επιμορφωτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να εμπλουτίσουν τη μαθησιακή διαδικασία, κανοντάς την περισσότερο ανταποδοτική για αυτούς και τους μαθητές τους.

EAGLE | 2006

EAGLE: Ευρωπαϊκές προσεγγίσεις για τη διαγενεακή μάθηση

Το έργο "EAGLE: European Approaches to Inter-Generational Learning" μελέτησε τα προγράμματα και τις πολιτικές στήριξης και ενσωμάτωσης των ηλικιωμένων ανθρώπων στον κοινωνικό ιστό και τον ενεργό πληθυσμό, ιδιαίτερα μέσω των πρακτικών της διαγενεακής μάθησης.
Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει εκθέσεις αποτύπωσης και την ανάλυση αποτελεσματικών πρακτικών και επιτυχημένων περιπτώσεων προγραμμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more