ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2006

Μορφωτική Πρωτοβουλία - Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας | 2006

Διάρκεια: 4 έτη

Μορφωτική Πρωτοβουλία

Με εισήγηση του Ιδρύματος Λαμπράκη, το Ίδρυμα Ευγενίδου, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το Ίδρυμα Ι. Φ. Κωστοπούλου, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου, το Κοινωφελές Ίδρυμα Άλέξανδρος Ωνάσης και το Ίδρυμα Λαμπράκη αποφάσισαν να συνεργασθούν και να συγκροτήσουν μια ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ με σκοπό να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Προγράμματος Εκπαιδευτικών Δράσεων που είχε ως στόχο την εισαγωγή σειράς καινοτομιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Απώτερος στόχος της Πρωτοβουλίας ήταν η συμβολή στην ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας και η διασφάλιση ίσων και δημιουργικών ευκαιριών μάθησης και πρόσβασης των νέων στην εργασία, με την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

DISCOVER | 2006

Διάρκεια: 2 έτη

Το έργο DISCOVER κατέγραψε τις μεθοδολογίες και τις πρακτικές στη μάθηση, για τις ηλικίες κ-9, όπου αξιοποιούνται τεχνικές μάθησης μέσω παιγνίων καθώς και άλλες μορφές επαύξησης της ικανοποίησης των παιδιών από την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτό το πλαίσιο, αναλύονται περαιτέρω οι απαιτήσεις για την ευρύτερη υιοθέτηση αυτών των μεθόδων και των προτύπων μάθησης, με σκοπό τη διαμόρφωση θετικών και αποτελεσματικών για την πολυ-πολιτισμική προσέγγιση πρακτικών εκπαίδευσης.
Το τελικό αποτέλεσμα περιελάμβανε την ανάλυση των πρακτικών που έχουν ήδη υιοθετηθεί στη σχολική εκπαίδευση στις Ευρωπαϊκές χώρες και μια (μινι-) βιβλιοθήκη επιμορφωτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να στηριχθούν στο έργο τους και να εμπλουτίσουν τη μαθησιακή διαδικασία, κανοντάς την περισσότερο ανταποδοτική για αυτούς και τους μαθητές τους.

EAGLE | 2006

EAGLE:European Approaches to Inter-Generational

Το έργο EAGLE: European Approaches to Inter-Generational Learning μελέτησε τα προγράμματα και τις πολιτικές στήριξης και ενσωμάτωσης των ηλικιωμένων στον κοινωνικό ιστό και τον ενεργό πληθυσμό, ιδιαίτερα μέσω των πρακτικών της δια-γενεακής μάθησης.
Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει εκθέσεις αποτύπωσης και την ανάλυση αποτελεσματικών πρακτικών και επιτυχημένων περιπτώσεων προγραμμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με σχετικά περιορισμένη αποτελεσματικότητα σε αυτόν τον τομέα.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more