ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

2006

Ηλεκτρονικός Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας | 2006

Διάρκεια: 1 έτος
Συνεργαζόμενοι φορείς: Lexigram, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ηλεκτρονικός Θησαυρός της Νέας, Καθαρεύουσας και αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο Διαδίκτυο

Μορφωτική Πρωτοβουλία - Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας | 2006

Διάρκεια: 4 έτη

Μορφωτική Πρωτοβουλία

Με εισήγηση του Ιδρύματος Λαμπράκη, το Ίδρυμα Ευγενίδου, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το Ίδρυμα Ι. Φ. Κωστοπούλου, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Κοινωφελές Ίδρυμα Άλέξανδρος Σ. Ωνάσης και το Ίδρυμα Λαμπράκη αποφάσισαν να συνεργαστούν και να συγκροτήσουν μια ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ με σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής ενός Προγράμματος Εκπαιδευτικών Δράσεων που θα έχει ως στόχο την εισαγωγή σειράς καινοτομιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Απώτερος στόχος της Πρωτοβουλίας είναι η συμβολή στην ποιοτική αναβάθμιση της Παιδείας και η διασφάλιση ίσων και δημιουργικών ευκαιριών μάθησης και πρόσβασης των νέων στην εργασία, με την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more