ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2006

Μορφωτική Πρωτοβουλία - Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας | 2006

Διάρκεια: 4 έτη

Μορφωτική Πρωτοβουλία

Με εισήγηση του Ιδρύματος Λαμπράκη, το Ίδρυμα Ευγενίδου, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το Ίδρυμα Ι. Φ. Κωστοπούλου, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Κοινωφελές Ίδρυμα Άλέξανδρος Σ. Ωνάσης και το Ίδρυμα Λαμπράκη αποφάσισαν να συνεργαστούν και να συγκροτήσουν μια ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ με σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής ενός Προγράμματος Εκπαιδευτικών Δράσεων που θα έχει ως στόχο την εισαγωγή σειράς καινοτομιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Απώτερος στόχος της Πρωτοβουλίας είναι η συμβολή στην ποιοτική αναβάθμιση της Παιδείας και η διασφάλιση ίσων και δημιουργικών ευκαιριών μάθησης και πρόσβασης των νέων στην εργασία, με την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

EAGLE | 2006

EAGLE: Ευρωπαϊκές προσεγγίσεις για τη διαγενεακή μάθηση

Το έργο "EAGLE: European Approaches to Inter-Generational Learning" μελέτησε τα προγράμματα και τις πολιτικές στήριξης και ενσωμάτωσης των ηλικιωμένων ανθρώπων στον κοινωνικό ιστό και τον ενεργό πληθυσμό, ιδιαίτερα μέσω των πρακτικών της διαγενεακής μάθησης.
Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει εκθέσεις αποτύπωσης και την ανάλυση αποτελεσματικών πρακτικών και επιτυχημένων περιπτώσεων προγραμμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more