ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2005

EQUAL - CRESCENT / ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ | 2005

Διάρκεια: 2 έτη

EQUAL - CRESCENT / ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ

Στόχος του έργου CRESCENT που υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ" ήταν :

Διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής πρότασης για την οργάνωση και την προώθηση της συμπληρωματικότητα μεταξύ του πολιτισμικού - περιβαλλοντικού κεφαλαίου και των ήπιων εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ανάδειξη και προσδιορισμός των επαγγελμάτων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων που συνδέονται με την οργάνωση του πολιτιστικού - περιβαλλοντικού κεφαλαίου και που απαιτούνται για την προβολή του και την ολοκληρωμένη αξιοποίησή του από την κοινωνική επιχείρηση. Δημιουργία αντίστοιχων εκπαιδευτικών εργαλείων και υλοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης στα αντικείμενα πολιτισμός, περιβάλλον και εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Δημιουργία κατάλληλου υπόβαθρου για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τόσο σε σχέση με το πεδίο δράσης στο οποίο εξειδικευόταν το συγκεκριμένο έργο, όσο και σε σχέση με την προώθηση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε άλλους τομείς της κοινωνικής οικονομίας ("πράσινες") δρατηριότητες και επαγγέλματα - οικολογία - βιολογικές καλλιέργειες - ανακύκλωση, κοινωνικές υπηρεσίες κ.α.). 

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more