ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2005

EQUAL - CRESCENT / ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ | 2005

Διάρκεια: 2 έτη

EQUAL - CRESCENT / ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ

Στόχος του έργου CRESCENT που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ» είναι:

  • η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής πρότασης για την οργάνωση και προώθηση της συμπληρωματικότητας μεταξύ του πολιτισμικού - περιβαλλοντικού κεφαλαίου και των ήπιων εναλλακτικών μορφών Τουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,
  • η ανάδειξη και ο προσδιορισμός των επαγγελμάτων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων που συνδέονται με την οργάνωση του πολιτιστικού - περιβαλλοντικού κεφαλαίου που απαιτούνται για την προβολή και ολοκληρωμένη αξιοποίησή του από την κοινωνική επιχείρηση,
  • η δημιουργία αντίστοιχων εκπαιδευτικών εργαλείων και η υλοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης στις  θεματικές του Πολιτισμού, του Περιβάλλοντος και των εναλλακτικών μορφών Τουρισμού,
  • η δημιουργία κατάλληλου υπόβαθρου για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τόσο σε σχέση με το πεδίο δράσης στο οποίο ειδικεύεται το συγκεκριμένο έργο, όσο και σε σχέση με την προώθηση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε άλλους τομείς της κοινωνικής οικονομίας («πράσινες») δρατηριότητες και επαγγέλματα - οικολογία - βιολογικές καλλιέργειες - ανακύκλωση, κοινωνικές υπηρεσίες κ.ά.)
Eμφάνιση προηγούμενων ετών more