ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

2003

EPICT | 2003

Διάρκεια: 2 έτη

EPICT - European Pedagogical ICT Licence

Το European Pedagogical ICT Licence ήταν ένα πρόγραμμα ενδο-υπηρεσιακής επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς, το οποίο συνδύασε την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης των ΤΠΕ με την παιδαγωγική τους αξιοποίηση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του προγράμματος οι δεξιότητες χειρισμού των ΤΠΕ δεν θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν με τρόπο αποτελεσματικό έξω από το πλαίσιο της παιδαγωγικής τους χρήσης και αξιοποίησης. Το EPICT είναι ένα πρότυπο πρόγραμμα επιμόρφωσης που προσέφερε στους εκπαιδευτικούς γνώσεις και δεξιότητες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, δίνοντας έμφαση στην παιδαγωγική κατάρτιση.

H εφαρμογή του European Pedagogical ICT Licence στο ελληνικό περιβάλλον υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eContent της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του έργου ήταν να αξιοποιήσει ένα υφιστάμενο πρότυπο επιμόρφωσης που περιελάμβανε ψηφιακό υλικό, μέσα και διαδικασίες δοκιμάζοντας την εφαρμογή του σε άλλες Ευρωπαïκές χώρες.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more