ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

2003

EPICT | 2003

Διάρκεια: 2 έτη

EPICT - European Pedagogical ICT Licence

Το European Pedagogical ICT Licence είναι ένα πρόγραμμα ενδουπηρεσιακής επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς, το οποίο συνδυάζει την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης των ΤΠΕ με την παιδαγωγική τους αξιοποίηση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του προγράμματος οι δεξιότητες χειρισμού των ΤΠΕ δεν θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν με τρόπο αποτελεσματικό έξω από το πλαίσιο της παιδαγωγικής τους χρήσης και αξιοποίησης. Το EPICT είναι ένα πρότυπο πρόγραμμα επιμόρφωσης που προσφέρει στους εκπαιδευτικούς γνώσεις και δεξιότητες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, δίνοντας έμφαση στην παιδαγωγική τους κατάρτιση.

H εφαρμογή του European Pedagogical ICT Licence στο ελληνικό περιβάλλον υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eContent της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του έργου είναι να αξιοποιήσει ένα υφιστάμενο πρότυπο επιμόρφωσης που περιλαμβάνει ψηφιακό υλικό δοκιμάζοντας την εφαρμογή του σε άλλες ευρωπαïκές χώρες.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more