ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2002

@LIS ISN | 2002

Διάρκεια: 2 έτη

@LIS International Stakeholders Networking

Το έργο αποσκοπεί στο να δημιουργήσει το κατάλληλο έδαφος για να αναπτυχθούν συνεργασίες μεταξύ οργανισμών και φορέων της Ευρώπης και αντιστοίχων της Λατινικής Αμερικής που δραστηριοποιούνται στους τομείς: e-government, e-Health, e-Learning, e-Culture.

Το συγκεκριμένο έργο καταγράφει τις ανάγκες που έχουν προκύψει προκειμένου να υποστηριχθούν πολιτικές και επεκτάσεις στη συγκεκριμένη αγορά. Παράλληλα, προτείνει τρόπους και πλαίσια για τη συστηματική υποστήριξη αυτών των δράσεων σε βάθος χρόνου, αλλά και την ευρύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων.

EQUAL - ΠΡΩΤΕΑΣ - Προσαρμογή κινητικά αναπήρων σε στοχευόμενους εργασιακούς χώρους | 2002

Διάρκεια: 2 έτη

EQUAL - ΠΡΩΤΕΑΣ - Προσαρμογή κινητικά αναπήρων σε στοχευόμενους εργασιακούς χώρους

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) ΠΡΩΤΕΑΣ, η οποία υλοποιείται στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, αποτελεί τη συλλογική προσπάθεια 16 φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται, τόσο στο προνοιακό χώρο, όσο και στο χώρο των Επιχειρήσεων, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, της Τεχνολογίας και Εργονομίας.

Με κεντρικό σύνθημα «Προσαρμόστε την Τεχνολογία και όχι το Άτομο» η Α.Σ. αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας και μέσω τεχνολογικών και άλλων παρεμβάσεων προτείνει λύσεις που επιτρέπουν την ενσωμάτωση των ατόμων με κινητική αναπηρία στην αγορά εργασίας και που ταυτόχρονα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου εργοδότη.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more