ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2002

@LIS ISN | 2002

Διάρκεια: 2 έτη

@LIS International Stakeholders Networking

Το έργο αποσκοπούσε στο να δημιουργήσει το κατάλληλο έδαφος για να αναπτυχθούν συνεργασίες μεταξύ Οργανισμών και φορέων της Ευρώπης και αντιστοίχων της Λατινικής Αμερικής που δραστηριοποιούνται στους τομείς: e-government, e-Health, e-Learning, e-Culture.

Το συγκεκριμένο έργο κατέγραψε τις ανάγκες που προέκυψαν προκειμένου να υποστηριχθούν πολιτικές και επεκτάσεις στην συγκεκριμένη αγορά. Παράλληλα, πρότεινε τρόπους και πλαίσια για την συστηματική υποστήριξη αυτών των δράσεων σε βάθος χρόνου αλλά και την ευρύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων.

EQUAL - ΠΡΩΤΕΑΣ - Προσαρμογή κινητικά αναπήρων σε στοχευόμενους εργασιακούς χώρους | 2002

Διάρκεια: 2 έτη

EQUAL - ΠΡΩΤΕΑΣ - Προσαρμογή κινητικά αναπήρων σε στοχευόμενους εργασιακούς χώρους

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) "ΠΡΩΤΕΑΣ", η οποία υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, αποτελεί τη συλλογική προσπάθεια 16 φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται τόσο στο προνοιακό χώρο, όσο και στον χώρο των Επιχειρήσεων, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, της Τεχνολογίας και Εργονομίας.

Με κεντρικό σύνθημα "Προσαρμόστε την Τεχνολογία και όχι το Άτομο" η Α.Σ. αντιμετώπισε τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας και μέσω τεχνολογικών και άλλων παρεμβάσεων πρότεινε λύσεις που επιτρέπουν την ενσωμάτωση των ατόμων με κινητική αναπηρία στην αγορά εργασίας και που ταυτόχρονα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου εργοδότη.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more