ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2001

EQUAL - Forum για την Κοινωνική Συνοχή | 2001

Διάρκεια: 3 έτη
Συνεργαζόμενοι φορείς: ELYROS S.A., Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, Αιθιοπική Κοινότητα της Ελλάδος, ΑΚΜΩΝ Α.Ε., Αλβανική Κοινότητα Αθήνας, Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Αθηναίων Α.Ε., Γιατροί Xωρίς Σύνορα, Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης), Ελληνική Επιτροπή Συνεργασίας με τη UNICEF, Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Ένωση Εργαζομένων Μεταναστών Μπαγκλαντές Ελλάδας, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας, ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ, Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας, ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. - Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ, Κέντρο Αγωνιστικής και Πολιτιστικής Αλληλεγγύης, Κέντρο Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων, Κέντρο Υποστήριξης Πληροφόρησης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Αχαρνών, ΟΕΚΙΔΕ - Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας, Ιματισμού, Δέρματος Ελλάδος, Παιδικά Χωριά SOS, Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Σωματείο Αλβανών Μεταναστών, ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.

EQUAL - Forum για την Κοινωνική Συνοχή

O σκοπός του έργου είναι η ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη παρέμβαση για την αντιμετώπιση του φαινομένου του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και η δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Στόχος είναι η αντιμετώπιση του ρατσισμού στο σχολείο, στην εργασία και ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία και η προβολή καλών πρακτικών. Επίσης ευκταίος στόχος είναι η παροχή βοήθειας προς τους μετανάστες και πρόσφυγες για την ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να κινηθούν στους εξής άξονες:

  • δημιουργία και λειτουργία δομών υποδοχής και υποστήριξης μεταναστών και προσφύγων,

  • δημιουργία και εφαρμογή εργαλείων και μοντέλων παρέμβασης,

  • παρεμβάσεις στην αγορά εργασία, για την ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων,

  • ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού και ειδικών ομάδων.

EQUAL - Μονοπάτια Απασχόλησης και Καριέρας | 2001

Διάρκεια: 3 έτη

EQUAL - Μονοπάτια Απασχόλησης και Καριέρας

Ο κεντρικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός πανελλαδικού δικτύου "one-shop" δομών, οι οποίες θα παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και κατάρτισης στην αγορά εργασίας, για ανέργους που υφίστανται αποκλεισμό από την εργασία. Το έργο προβλέπει:

  • Την υιοθέτηση ενός νέου συστήματος ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης προσέγγισης και υποστήριξης των ανέργων από τα Κέντρα Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Προώθησης στην Απασχόληση, των Κ.Ε.Κ.
  • Την ανάπτυξη μιας κεντρικής δομής δικτύωσης, στήριξης και παρακολούθησης των Κ.Ε.Κ.
  • Τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης, εξασφαλίζοντας τη συνεργασία εταιρειών και φορέων κατάρτισης.
  • Την ανάπτυξη νέων τρόπων και εργαλείων επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσωπικής ανάπτυξης μειονεκτουσών ομάδων. Η ενεργός συμμετοχή των ομάδων στόχου στη διαμόρφωση και εξέλιξη του έργου διασφαλίζεται κυρίως μέσω των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με:

α) την εφαρμογή ενός νέου συστήματος για την Επαγγελματική Συμβουλευτική και την Προώθηση της Απασχόλησης των ανέργων σε όλες τις περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, και

β) τη μαθητεία/ τοποθέτηση των ανέργων μέσα σε επιχειρήσεις που συνδέονται με το πρόγραμμα

Επιπρόσθετα, η ενεργός συμμετοχή των μεμονωμένων ατόμων επιτυγχάνεται μέσω συμβουλευτικής διαδικασίας, καθώς οι άνεργοι – υποστηριζόμενοι από τον σύμβουλο, ωθούνται στο να αξιολογήσουν τις ικανότητες και επιθυμίες τους, να λαμβάνουν αποφάσεις, να θέσουν προσωπικούς στόχους, και να αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης για την επαγγελματική τους εξέλιξη και καριέρα, το οποίο θα αναλάβουν την υποχρέωση να συνεχίσουν. Το προσωπικό σχέδιο δράσης για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, εκτός από ένα εργαλείο προγραμματισμού, αποτελεί και ένα σημείο αναφοράς για την εξέλιξη των αποτελεσμάτων της κάθε δραστηριότητας και την αναγνώριση της επίτευξης των άμεσων στόχων και των αντικειμενικών σκοπών.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more