ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2001

VALNET | 2001

Διάρκεια: 2 έτη

Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη δημιουργία των σχολείων του αύριο

Το έργο αυτό αποσκοπεί στο να δημιουργήσει ένα πλαίσιο γνώσης για την Καινοτομία στο Σχολείο και τις κατάλληλες προϋποθέσεις με κατεύθυνση τη δημιουργία των σχολείων τού αύριο. Στόχος του έργου είναι να θεμελιώσει μία ενιαία υποδομή για την τεκμηρίωση και επίδειξη των προϊόντων και υπηρεσιών που προκύπτουν από τα εκπαιδευτικά αναπτυξιακά έργα και μελέτες  της Κοινωνίας των Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Η κύρια δραστηριότητα είναι να αξιολογήσει πέντε έργα του Προγράμματος “Schools for Tomorrow” χρησιμοποιώντας ένα κοινό μεθοδολογικό πλαίσιο σε επιλεγμένα σχολεία της Ευρώπης, να ομαδοποιήσει και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα. 

POLE | 2001

Διάρκεια: 2 έτη

Το έργο POLE 

Το έργο POLE  έχει ως αντικείμενο την καταγραφή των αναγκών και των προδιαγραφών μεταξύ των πολιτικών που αφορούν τη Διά Βίου Εκπαίδευση και την πρακτική εφαρμογή προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης αναφορικά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών.

SOLE | 2001

Διάρκεια: 3 έτη

SOLE - Sofi@net Odl Learning centre European network

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός βασικού μοντέλου για τη μάθηση μέσω Διαδικτύου, η κατάρτιση οδηγιών για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακού υλικού, η ανάπτυξη διαδικασιών πιστοποίησης της διαδικτυακής μάθησης, η θέσπιση κριτηρίων ποιότητας και διαδικασιών πιστοποίησης ενός συστήματος παροχής μάθησης μέσω Διαδικτύου και η ανάπτυξη υλικών μάθησης μέσω Διαδικτύου.

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να ανταποκριθεί στις ανάγκες της διά βίου μάθησης με την ανάπτυξη των κατάλληλων μέσων για εξατομικευμένη μάθηση, με στόχο την απόκτηση περαιτέρω ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως η χρήση των ΤΠΕ και η γνώση ξένων γλωσσών.  Επίσης, με την ολοκλήρωσή του θα δημιουργηθεί ένα εικονικό περιβάλλο μάθησης που προσφέρει ηλεκτρονικά μέσα για αυτομάθηση και διδασκαλία μέσω διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο.

EQUAL - Forum για την Κοινωνική Συνοχή | 2001

Διάρκεια: 3 έτη
Συνεργαζόμενοι φορείς: ELYROS S.A., Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, Αιθιοπική Κοινότητα της Ελλάδος, ΑΚΜΩΝ Α.Ε., Αλβανική Κοινότητα Αθήνας, Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Αθηναίων Α.Ε., Γιατροί Xωρίς Σύνορα, Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης), Ελληνική Επιτροπή Συνεργασίας με τη UNICEF, Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Ένωση Εργαζομένων Μεταναστών Μπαγκλαντές Ελλάδας, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας, ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ, Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας, ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. - Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ, Κέντρο Αγωνιστικής και Πολιτιστικής Αλληλεγγύης, Κέντρο Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων, Κέντρο Υποστήριξης Πληροφόρησης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Αχαρνών, ΟΕΚΙΔΕ - Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας, Ιματισμού, Δέρματος Ελλάδος, Παιδικά Χωριά SOS, Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Σωματείο Αλβανών Μεταναστών, ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.

EQUAL - Forum για την Κοινωνική Συνοχή

O σκοπός του έργου είναι η ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη παρέμβαση για την αντιμετώπιση του φαινομένου του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και η δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Στόχος είναι η αντιμετώπιση του ρατσισμού στο σχολείο, στην εργασία και ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία και η προβολή καλών πρακτικών. Επίσης ευκταίος στόχος είναι η παροχή βοήθειας προς τους μετανάστες και πρόσφυγες για την ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να κινηθούν στους εξής άξονες:

  • δημιουργία και λειτουργία δομών υποδοχής και υποστήριξης μεταναστών και προσφύγων,

  • δημιουργία και εφαρμογή εργαλείων και μοντέλων παρέμβασης,

  • παρεμβάσεις στην αγορά εργασία, για την ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων,

  • ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού και ειδικών ομάδων.

EQUAL - Μονοπάτια Απασχόλησης και Καριέρας | 2001

Διάρκεια: 3 έτη

EQUAL - Μονοπάτια Απασχόλησης και Καριέρας

Ο κεντρικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός πανελλαδικού δικτύου "one-shop" δομών, οι οποίες θα παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και κατάρτισης στην αγορά εργασίας, για ανέργους που υφίστανται αποκλεισμό από την εργασία. Το έργο προβλέπει:

  • Την υιοθέτηση ενός νέου συστήματος ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης προσέγγισης και υποστήριξης των ανέργων από τα Κέντρα Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Προώθησης στην Απασχόληση, των Κ.Ε.Κ.
  • Την ανάπτυξη μιας κεντρικής δομής δικτύωσης, στήριξης και παρακολούθησης των Κ.Ε.Κ.
  • Τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης, εξασφαλίζοντας τη συνεργασία εταιρειών και φορέων κατάρτισης.
  • Την ανάπτυξη νέων τρόπων και εργαλείων επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσωπικής ανάπτυξης μειονεκτουσών ομάδων. Η ενεργός συμμετοχή των ομάδων στόχου στη διαμόρφωση και εξέλιξη του έργου διασφαλίζεται κυρίως μέσω των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με:

α) την εφαρμογή ενός νέου συστήματος για την Επαγγελματική Συμβουλευτική και την Προώθηση της Απασχόλησης των ανέργων σε όλες τις περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, και

β) τη μαθητεία/ τοποθέτηση των ανέργων μέσα σε επιχειρήσεις που συνδέονται με το πρόγραμμα

Επιπρόσθετα, η ενεργός συμμετοχή των μεμονωμένων ατόμων επιτυγχάνεται μέσω συμβουλευτικής διαδικασίας, καθώς οι άνεργοι – υποστηριζόμενοι από τον σύμβουλο, ωθούνται στο να αξιολογήσουν τις ικανότητες και επιθυμίες τους, να λαμβάνουν αποφάσεις, να θέσουν προσωπικούς στόχους, και να αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης για την επαγγελματική τους εξέλιξη και καριέρα, το οποίο θα αναλάβουν την υποχρέωση να συνεχίσουν. Το προσωπικό σχέδιο δράσης για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, εκτός από ένα εργαλείο προγραμματισμού, αποτελεί και ένα σημείο αναφοράς για την εξέλιξη των αποτελεσμάτων της κάθε δραστηριότητας και την αναγνώριση της επίτευξης των άμεσων στόχων και των αντικειμενικών σκοπών.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more