ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

2000

AGRO-NET | 2000

AGRO-NET

Το πρόγραμμα Agro-Net στόχευε να δημιουργήσει ένα δίκτυο σχολείων, μέσα από το οποίο θα προβάλλονται, με πρωτοβουλία δασκάλων και μαθητών, οι τοπικές κοινωνίες και οικονομίες, τα τοπικά αγροτικά προϊόντα και θα υποστηρίζεται η προώθησή τους, με την αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών της Πληροροφίας και ειδικά των εφαρμογών που υποστηρίζουν τις συναλλαγές στο Internet (ηλεκτρονικό εμπόριο). Το πρόγραμμα απέβλεπε επιπλέον στην μέσω της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή πράξη,  προώθηση της σύγχρονης παιδαγωγικής θεωρίας και ειδικότερα της διαθεματικής και διερευνητικής μάθησης.

ΕΤΒ | 2000

ETB:European Treasury Browser

Το έργο συντονίστηκε από το "European SchoolNet" (EUN - το "Ευρωπαϊκό Δίκτυο" Σχολείων) και αποσκοπούσε στην ανάπτυξη των κατάλληλων-παιδαγωγικά-προγραμμάτων λογισμικού για την αναζήτηση και τον εντοπισμό εκπαιδευτικά χρήσιμου "περιεχομένου" στο Internet, για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη.

Στη δημιουργία αυτού του έργου συμμετείχαν οι ακόλουθοι φορείς:
 

 • ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (BDP - Ιταλία)
 • UNI-C, δημόσιος οργανισμός για την τεχνολογική υποστήριξη των σχολείων στη Δανία
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • NETLAB - Πανεπιστήμιο του Lund (Σουηδία)
 • ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (UNED - Ισπανία)
 • ISTITUTO PER LE TECHNOLOGIE DIDATTICHE (ITD CNR - Ιταλία
   

MODEL | 2000

MODEL:Multimedia for Open and Dynamic Executives Learning

Το "MODEL" είχε ως στόχο την ενίσχυση των μηχανισμών διαχείρισης της γνώσης (Knowledge Management) στο περιβάλλον ενός οργανισμού (ιδιωτική/δημόσια επιχείρηση, ερευνητικά κέντρα).
Ο τομέας της διαχείρισης της γνώσης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς αποτέλεσε διεθνώς προτεραιότητα για την ανάπτυξή τους και για τη συνεχή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. Ο "μηχανισμός" μάθησης, προέβλεπε να εφαρμοστεί τόσο σε δραστηριότητες κατάρτισης στελεχών όσο και στη ευρύτερη στρατηγική οργάνωση και διαχείριση των "γνωστικών πόρων" των οργανισμών.

Οι φορείς που υλοποίησαν το έργο είναι οι ακόλουθοι :
 

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ της ΚΟΛΩΝΙΑΣ (Τμήμα Πληροφορικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Γερμανία)
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ του ERLANGEN (Τμήμα Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής, Γερμανία)
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Πληροφορικής)
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ του BRIGHTON (Κέντρο Καινοτομίας και Διαχείρισης της Τεχνολογίας, Βρετανία)
 • ORACLE ITALIA (Τμήμα Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών, Ιταλία)
 • INTRASOFT INTERNATIONAL
 • SCIENTER (Ερευνητικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός, Ιταλία)

VICTOR | 2000

VICTOR: Visual Cultural Training Oriented Resources

Το πρόγραμμα VICTOR ανέπτυξε μεθοδολογία για την κατασκευή και τη χρήση μίας ψηφιακής βάσης εικόνων για τη διδασκαλία και τη μάθηση στο σχολείο. Προσέφερε στις σχολικές κοινότητες πρόσβαση σε μία ψηφιακή συλλογή εικόνων που αποτυπώνουν την ιστορική, κοινωνική και πολιτισμική πορεία της εκπαίδευσης στην Ευρώπη τους δύο τελευταίους αιώνες.

Κύριος σκοπός του προγράμματος ήταν :
 

 • Να ανοίξει αρχεία οπτικού υλικού στα σχολεία.
 • Να διευκολύνει την πρόσβαση σε οπτικό πολιτιστικό υλικό και πηγές.
 • Να ενθαρρύνει την "οπτικοποίηση" της διδασκαλίας και της μάθησης στο σχολείο.
 • Να αναδείξει τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής κληρονομίας.

EUROSPIN | 2000

EUROSPIN:EUROpean Students Press Initiative

Το πρόγραμμα EUROSPIN εγκρίθηκε από τη Γενική Διεύθυνση "Εκπαίδευση - Πολιτισμός" της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι αφορούσαν στην πιλοτική εφαρμογή ενός καινοτόμου μοντέλου συνεργασίας της σχολικής κοινότητας με τα μέσα ενημέρωσης (σε συνεργασία με Ευρωπαϊκές εφημερίδες).

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί ήταν :

 • ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ (Free University of Berlin - Institute for Social Pedagogy)
 • Le MONDE D' EDUCATION
 • KURRIER (SCHULKURRIER)
 • Σχολεία από την Ελλάδα, την Αυστρία και τη Γαλλία

FAETHON | 2000

FAETHON:Unified Intelligent Access to Heterogeneous Audiovisual Content

Your text here...

MOBICOM | 2000

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more