ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

2000

AGRO-NET | 2000

Το πρόγραμμα AGRO-NET

Το πρόγραμμα Agro-Net στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου σχολείων, μέσα από το οποίο θα προβάλλονται, με πρωτοβουλία δασκάλων και μαθητών, οι τοπικές κοινωνίες και οικονομίες, τα τοπικά αγροτικά προϊόντα και θα υποστηρίζεται η προώθησή τους, με την αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και ειδικά των εφαρμογών που υποστηρίζουν τις διαδικτυακές συναλλαγές (ηλεκτρονικό εμπόριο). Το πρόγραμμα αποβλέπει επιπλέον στην εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην καθημερινότητα, την προώθηση της σύγχρονης Παιδαγωγικής Θεωρίας και ειδικότερα της διαθεματικής και διερευνητικής μάθησης.

ΕΤΒ | 2000

ETB: European Treasury Browser

Το έργο συντονίζεται από το "European SchoolNet" (EUN - το «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων») και αποσκοπεί στην ανάπτυξη των κατάλληλων παιδαγωγικά προγραμμάτων λογισμικού για την αναζήτηση και τον εντοπισμό  χρήσιμου εκπαιδευτικά περιεχομένου στο Internet, για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη.


Στη δημιουργία αυτού του έργου συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς:
 

 • Βιβλιοθήκη παιδαγωγικής  τεκμηρίωσης (BDP - Ιταλία)
 • UNI-C, (δημόσιος οργανισμός για την τεχνολογική υποστήριξη των σχολείων στη Δανία)
 • Ευρωπαϊκό ερευνητικό κέντρο για την Πληροφορική
 • NETLAB - Πανεπιστήμιο του Lund (Σουηδία)
 • National Distance Education University (UNED - Ισπανία)
 • Istituto per le technologie didattiche (ITD CNR - Ιταλία)
   

MODEL | 2000

MODEL:Multimedia for Open and Dynamic Executives Learning

Το "MODEL" έχει ως στόχο την ενίσχυση των μηχανισμών διαχείρισης της γνώσης (Knowledge Management) στο περιβάλλον ενός οργανισμού (ιδιωτική/δημόσια επιχείρηση, ερευνητικά κέντρα).
Ο τομέας της διαχείρισης της γνώσης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς αποτελεί προτεραιότητα διεθνώς για την ανάπτυξή τους και για τη συνεχή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. Ο «μηχανισμός μάθησης», προβλέπει την εφαρμογή τόσο σε δραστηριότητες κατάρτισης στελεχών, όσο και στην ευρύτερη στρατηγική οργάνωση και διαχείριση των γνωστικών πόρων των οργανισμών.


Οι φορείς που υλοποιούν το έργο είναι οι ακόλουθοι:
 

 • Πανεπιστήμιο της Κολωνίας (Τμήμα Πληροφορικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Γερμανία)
 • Πανεπιστήμιο του Erlangen (Τμήμα Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής, Γερμανία)
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Πληροφορικής)
 • Πανεπιστήμιο του Brighton (Κέντρο Καινοτομίας και Διαχείρισης της Τεχνολογίας, Βρετανία)
 • Oracle Italia (Τμήμα Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών, Ιταλία)
 • Instrasoft International
 • Scienter (Ερευνητικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός, Ιταλία)

VICTOR | 2000

VICTOR: Visual Cultural Training Oriented Resources

Το πρόγραμμα VICTOR αναπτύσσει μεθοδολογία για την κατασκευή και χρήση ψηφιακής βάσης εικόνων για τη διδασκαλία και μάθηση στο σχολείο. Προσφέρει στις σχολικές κοινότητες πρόσβαση σε μία ψηφιακή συλλογή εικόνων που αποτυπώνουν την ιστορική, κοινωνική και πολιτισμική πορεία της εκπαίδευσης στην Ευρώπη τους δύο τελευταίους αιώνες.

Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι:
 

 • Να ανοίξει αρχεία οπτικού υλικού στα σχολεία.
 • Να διευκολύνει την πρόσβαση σε οπτικό πολιτιστικό υλικό και πηγές.
 • Να ενθαρρύνει την «οπτικοποίηση» της διδασκαλίας και της μάθησης στο σχολείο.
 • Να αναδείξει τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της ευρωπαϊκής κληρονομιάς.

EUROSPIN | 2000

EUROSPIN:EUROpean Students Press Initiative

Το πρόγραμμα EUROSPIN είναι εγκεκριμένο από τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Εκπαίδευση - Πολιτισμός». Οι στόχοι αφορούν την πιλοτική εφαρμογή ενός καινοτόμου μοντέλου συνεργασίας της σχολικής κοινότητας με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (σε συνεργασία με ευρωπαϊκές εφημερίδες).


Οι συμμετέχοντες οργανισμοί είναι:

 • Η Ελληνογερμανική Αγωγή
 • Το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (Free University of Berlin - Institute for Social Pedagogy)
 • Le Monde d' Education
 • Kurrier (Schullkurrier)
 • Σχολεία από την Ελλάδα, την Αυστρία και τη Γαλλία

FAETHON | 2000

FAETHON: Unified Intelligent Access to Heterogeneous Audiovisual Content

MOBICOM | 2000

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more