ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

2000

VICTOR | 2000

VICTOR: Visual Cultural Training Oriented Resources

Το πρόγραμμα VICTOR αναπτύσσει μεθοδολογία για την κατασκευή και χρήση ψηφιακής βάσης εικόνων για τη διδασκαλία και μάθηση στο σχολείο. Προσφέρει στις σχολικές κοινότητες πρόσβαση σε μία ψηφιακή συλλογή εικόνων που αποτυπώνουν την ιστορική, κοινωνική και πολιτισμική πορεία της εκπαίδευσης στην Ευρώπη τους δύο τελευταίους αιώνες.

Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι:
 

  • Να ανοίξει αρχεία οπτικού υλικού στα σχολεία.
  • Να διευκολύνει την πρόσβαση σε οπτικό πολιτιστικό υλικό και πηγές.
  • Να ενθαρρύνει την «οπτικοποίηση» της διδασκαλίας και της μάθησης στο σχολείο.
  • Να αναδείξει τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της ευρωπαϊκής κληρονομιάς.

ESTIA | 2000

ESTIA: Αποδοτικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τον Tουρισμό, σε δράση.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more