ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

2000

VICTOR | 2000

VICTOR: Visual Cultural Training Oriented Resources

Το πρόγραμμα VICTOR ανέπτυξε μεθοδολογία για την κατασκευή και τη χρήση μίας ψηφιακής βάσης εικόνων για τη διδασκαλία και τη μάθηση στο σχολείο. Προσέφερε στις σχολικές κοινότητες πρόσβαση σε μία ψηφιακή συλλογή εικόνων που αποτυπώνουν την ιστορική, κοινωνική και πολιτισμική πορεία της εκπαίδευσης στην Ευρώπη τους δύο τελευταίους αιώνες.

Κύριος σκοπός του προγράμματος ήταν :
 

  • Να ανοίξει αρχεία οπτικού υλικού στα σχολεία.
  • Να διευκολύνει την πρόσβαση σε οπτικό πολιτιστικό υλικό και πηγές.
  • Να ενθαρρύνει την "οπτικοποίηση" της διδασκαλίας και της μάθησης στο σχολείο.
  • Να αναδείξει τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής κληρονομίας.

ESTIA | 2000

ESTIA: Αποδοτικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τον τουρισμό, σε δράση.

Your text here...

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more