ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2000

AGRO-NET | 2000

AGRO-NET

Το πρόγραμμα Agro-Net στόχευε να δημιουργήσει ένα δίκτυο σχολείων, μέσα από το οποίο θα προβάλλονται, με πρωτοβουλία δασκάλων και μαθητών, οι τοπικές κοινωνίες και οικονομίες, τα τοπικά αγροτικά προϊόντα και θα υποστηρίζεται η προώθησή τους, με την αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών της Πληροροφίας και ειδικά των εφαρμογών που υποστηρίζουν τις συναλλαγές στο Internet (ηλεκτρονικό εμπόριο). Το πρόγραμμα απέβλεπε επιπλέον στην μέσω της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή πράξη,  προώθηση της σύγχρονης παιδαγωγικής θεωρίας και ειδικότερα της διαθεματικής και διερευνητικής μάθησης.

MODEL | 2000

MODEL:Multimedia for Open and Dynamic Executives Learning

Το "MODEL" είχε ως στόχο την ενίσχυση των μηχανισμών διαχείρισης της γνώσης (Knowledge Management) στο περιβάλλον ενός οργανισμού (ιδιωτική/δημόσια επιχείρηση, ερευνητικά κέντρα).
Ο τομέας της διαχείρισης της γνώσης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς αποτέλεσε διεθνώς προτεραιότητα για την ανάπτυξή τους και για τη συνεχή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. Ο "μηχανισμός" μάθησης, προέβλεπε να εφαρμοστεί τόσο σε δραστηριότητες κατάρτισης στελεχών όσο και στη ευρύτερη στρατηγική οργάνωση και διαχείριση των "γνωστικών πόρων" των οργανισμών.

Οι φορείς που υλοποίησαν το έργο είναι οι ακόλουθοι :
 

  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ της ΚΟΛΩΝΙΑΣ (Τμήμα Πληροφορικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Γερμανία)
  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ του ERLANGEN (Τμήμα Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής, Γερμανία)
  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Πληροφορικής)
  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ του BRIGHTON (Κέντρο Καινοτομίας και Διαχείρισης της Τεχνολογίας, Βρετανία)
  • ORACLE ITALIA (Τμήμα Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών, Ιταλία)
  • INTRASOFT INTERNATIONAL
  • SCIENTER (Ερευνητικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός, Ιταλία)

ESTIA | 2000

ESTIA: Αποδοτικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τον τουρισμό, σε δράση.

Your text here...

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more