ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2000

AGRO-NET | 2000

Το πρόγραμμα AGRO-NET

Το πρόγραμμα Agro-Net στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου σχολείων, μέσα από το οποίο θα προβάλλονται, με πρωτοβουλία δασκάλων και μαθητών, οι τοπικές κοινωνίες και οικονομίες, τα τοπικά αγροτικά προϊόντα και θα υποστηρίζεται η προώθησή τους, με την αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και ειδικά των εφαρμογών που υποστηρίζουν τις διαδικτυακές συναλλαγές (ηλεκτρονικό εμπόριο). Το πρόγραμμα αποβλέπει επιπλέον στην εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην καθημερινότητα, την προώθηση της σύγχρονης Παιδαγωγικής Θεωρίας και ειδικότερα της διαθεματικής και διερευνητικής μάθησης.

MODEL | 2000

MODEL:Multimedia for Open and Dynamic Executives Learning

Το "MODEL" έχει ως στόχο την ενίσχυση των μηχανισμών διαχείρισης της γνώσης (Knowledge Management) στο περιβάλλον ενός οργανισμού (ιδιωτική/δημόσια επιχείρηση, ερευνητικά κέντρα).
Ο τομέας της διαχείρισης της γνώσης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς αποτελεί προτεραιότητα διεθνώς για την ανάπτυξή τους και για τη συνεχή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. Ο «μηχανισμός μάθησης», προβλέπει την εφαρμογή τόσο σε δραστηριότητες κατάρτισης στελεχών, όσο και στην ευρύτερη στρατηγική οργάνωση και διαχείριση των γνωστικών πόρων των οργανισμών.


Οι φορείς που υλοποιούν το έργο είναι οι ακόλουθοι:
 

  • Πανεπιστήμιο της Κολωνίας (Τμήμα Πληροφορικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Γερμανία)
  • Πανεπιστήμιο του Erlangen (Τμήμα Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής, Γερμανία)
  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Πληροφορικής)
  • Πανεπιστήμιο του Brighton (Κέντρο Καινοτομίας και Διαχείρισης της Τεχνολογίας, Βρετανία)
  • Oracle Italia (Τμήμα Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών, Ιταλία)
  • Instrasoft International
  • Scienter (Ερευνητικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός, Ιταλία)

ESTIA | 2000

ESTIA: Αποδοτικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τον Tουρισμό, σε δράση.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more