ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2000

L-CHANGE Observatory | 2000

Διάρκεια: 2 έτη

Το έργο L-CHANGE μελέτησε και ανέλυσε τις επιπτώσεις των αλλαγών από την καταλυτική επίδραση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας στα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη και εξέδωσε δύο ετήσιες Εκθέσεις με τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Επιπλέον, δημιούργησε ένα μεθοδολογικό πλαίσιο (Παρατηρητήριο) για τη συστηματική παρουσίαση των προαναφερόμενων αλλαγών, του οποίου η μεθοδολογία προσέφερε μια επισκόπηση των πρόσφατων εξελίξεων και τάσεων στην Ευρωπαϊκή Αγορά της Ηλεκτρονικής Μάθησης.

AGRO-NET | 2000

AGRO-NET

Το πρόγραμμα Agro-Net στόχευε να δημιουργήσει ένα δίκτυο σχολείων, μέσα από το οποίο θα προβάλλονται, με πρωτοβουλία δασκάλων και μαθητών, οι τοπικές κοινωνίες και οικονομίες, τα τοπικά αγροτικά προϊόντα και θα υποστηρίζεται η προώθησή τους, με την αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών της Πληροροφίας και ειδικά των εφαρμογών που υποστηρίζουν τις συναλλαγές στο Internet (ηλεκτρονικό εμπόριο). Το πρόγραμμα απέβλεπε επιπλέον στην μέσω της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή πράξη,  προώθηση της σύγχρονης παιδαγωγικής θεωρίας και ειδικότερα της διαθεματικής και διερευνητικής μάθησης.

ΕΤΒ | 2000

ETB:European Treasury Browser

Το έργο συντονίστηκε από το "European SchoolNet" (EUN - το "Ευρωπαϊκό Δίκτυο" Σχολείων) και αποσκοπούσε στην ανάπτυξη των κατάλληλων-παιδαγωγικά-προγραμμάτων λογισμικού για την αναζήτηση και τον εντοπισμό εκπαιδευτικά χρήσιμου "περιεχομένου" στο Internet, για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη.

Στη δημιουργία αυτού του έργου συμμετείχαν οι ακόλουθοι φορείς:
 

 • ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (BDP - Ιταλία)
 • UNI-C, δημόσιος οργανισμός για την τεχνολογική υποστήριξη των σχολείων στη Δανία
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • NETLAB - Πανεπιστήμιο του Lund (Σουηδία)
 • ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (UNED - Ισπανία)
 • ISTITUTO PER LE TECHNOLOGIE DIDATTICHE (ITD CNR - Ιταλία
   

MODEL | 2000

MODEL:Multimedia for Open and Dynamic Executives Learning

Το "MODEL" είχε ως στόχο την ενίσχυση των μηχανισμών διαχείρισης της γνώσης (Knowledge Management) στο περιβάλλον ενός οργανισμού (ιδιωτική/δημόσια επιχείρηση, ερευνητικά κέντρα).
Ο τομέας της διαχείρισης της γνώσης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς αποτέλεσε διεθνώς προτεραιότητα για την ανάπτυξή τους και για τη συνεχή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. Ο "μηχανισμός" μάθησης, προέβλεπε να εφαρμοστεί τόσο σε δραστηριότητες κατάρτισης στελεχών όσο και στη ευρύτερη στρατηγική οργάνωση και διαχείριση των "γνωστικών πόρων" των οργανισμών.

Οι φορείς που υλοποίησαν το έργο είναι οι ακόλουθοι :
 

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ της ΚΟΛΩΝΙΑΣ (Τμήμα Πληροφορικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Γερμανία)
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ του ERLANGEN (Τμήμα Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής, Γερμανία)
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Πληροφορικής)
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ του BRIGHTON (Κέντρο Καινοτομίας και Διαχείρισης της Τεχνολογίας, Βρετανία)
 • ORACLE ITALIA (Τμήμα Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών, Ιταλία)
 • INTRASOFT INTERNATIONAL
 • SCIENTER (Ερευνητικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός, Ιταλία)

VICTOR | 2000

VICTOR: Visual Cultural Training Oriented Resources

Το πρόγραμμα VICTOR ανέπτυξε μεθοδολογία για την κατασκευή και τη χρήση μίας ψηφιακής βάσης εικόνων για τη διδασκαλία και τη μάθηση στο σχολείο. Προσέφερε στις σχολικές κοινότητες πρόσβαση σε μία ψηφιακή συλλογή εικόνων που αποτυπώνουν την ιστορική, κοινωνική και πολιτισμική πορεία της εκπαίδευσης στην Ευρώπη τους δύο τελευταίους αιώνες.

Κύριος σκοπός του προγράμματος ήταν :
 

 • Να ανοίξει αρχεία οπτικού υλικού στα σχολεία.
 • Να διευκολύνει την πρόσβαση σε οπτικό πολιτιστικό υλικό και πηγές.
 • Να ενθαρρύνει την "οπτικοποίηση" της διδασκαλίας και της μάθησης στο σχολείο.
 • Να αναδείξει τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής κληρονομίας.

EUROSPIN | 2000

EUROSPIN:EUROpean Students Press Initiative

Το πρόγραμμα EUROSPIN εγκρίθηκε από τη Γενική Διεύθυνση "Εκπαίδευση - Πολιτισμός" της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι αφορούσαν στην πιλοτική εφαρμογή ενός καινοτόμου μοντέλου συνεργασίας της σχολικής κοινότητας με τα μέσα ενημέρωσης (σε συνεργασία με Ευρωπαϊκές εφημερίδες).

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί ήταν :

 • ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ (Free University of Berlin - Institute for Social Pedagogy)
 • Le MONDE D' EDUCATION
 • KURRIER (SCHULKURRIER)
 • Σχολεία από την Ελλάδα, την Αυστρία και τη Γαλλία

FAETHON | 2000

FAETHON:Unified Intelligent Access to Heterogeneous Audiovisual Content

Your text here...

ESTIA | 2000

ESTIA: Αποδοτικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τον τουρισμό, σε δράση.

Your text here...

Πρότυπα Εισαγωγής και Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στην Α/βαθμια και Β/βαθμια Εκπ/ση | 2000

Πρότυπα Εισαγωγής και Αξιολόγησης της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ο κύριος σκοπός της μελέτης "Πρότυπα Εισαγωγής και Αξιολόγησης της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση" ήταν :

 • Η ανάλυση και η επεξεργασία του υλικού της πρωτογενούς έρευνας στο διεθνές Ευρωπαϊκό περιβάλλον.
 • Η συγγραφή της έκθεσης των αποτελεσμάτων της πρωτογενούς έρευνας.
 • Η επιμέλεια έκθεσης για την υποστήριξη και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαμορφούμενες Συνθήκες στην Κοινωνία της Πληροφορίας και τις Επιπτώσεις τους στην Απασχόληση | 2000

Μελέτη για τις Διαμορφούμενες Συνθήκες στην Κοινωνία της Πληροφορίας και τις επιπτώσεις τους στην Απασχόληση

Η "Κοινωνία της Πληροφορίας" υιοθετήθηκε ως δόκιμος όρος για να περιγράψει το σύνολο των υπό διαμόρφωση νέων συνθηκών οργάνωσης της παραγωγής και κάθε άλλης δραστηριότητας στις αναπτυγμένες κοινωνίες. Πρόκειται, για μιαν νέα εποχή, αυτήν που διαδέχεται την περίοδο της "βιομηχανικής κοινωνίας".  Είναι πλέον ορατές οι σημαντικές - επαναστατικές λόγω της ταχύτητας και της έντασης που λαμβάνουν χώρα - μεταβολές στην καθημερινή ζωή, στη βιομηχανία, στην παροχή υπηρεσιών, στη λειτουργία της διοίκησης, στην παροχή "κοινωνικών αγαθών'" στους πολίτες.


Οι στόχοι του έργου ήταν :
 

 • Η ανάλυση των συνθηκών για την ανάπτυξη επιχειρήσεων βασισμένων στην τεχνολογία και η στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων,
 • Η αξιολόγηση της χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφόρησης καθώς και του ηλεκτρονικού εμπορίου για την ανάδειξη της Ελλάδας σε σύγχρονο, διεθνές κέντρο παροχής υπηρεσιών, κατά προτίμηση υψηλής προστιθέμενης αξίας,
 • Η αξιολόγηση των όρων και των προϋποθέσεων για την προώθηση της απασχόλησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας με τη δημιουργία θέσεων εργασίας κυρίως σε νέους τομείς και επαγγέλματα με αυξανόμενη ζήτηση,
 • ο προσδιορισμός της διαδικασίας διαμόρφωσης νέων δεξιοτήτων που απαιτούνται, ώστε το ανθρώπινο δυναμικό να προσαρμοσθεί στις νέες συνθήκες οργάνωσης της παραγωγής, που εισάγουν οι νέες τεχνολογίες,
 • Η αξιολόγηση νέων μορφών εργασίας όπως η τηλε-εργασία μέσα σε πλαίσιο το οποίο θα εξασφαλίζει ικανοποιητικές ευκαιρίες απασχόλησης στους εργαζομένους.

Σε αυτό το πλαίσιο, διαμορφώθηκε ένα εξειδικευμένο και αναλυτικό πρόγραμμα δράσης που κάλυψε τους ήδη προδιαγεγραμμένους στόχους της μελέτης: α) για την βελτίωση της ικανότητας ένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας β) την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, γ) την ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και δ) την προώθηση ίσων ευκαιριών.


 

MOBICOM | 2000

MetaCampus | 2000

MetaCampus:MetaCampus for life-long learning

Το έργο MetaCampus στοχεύει να συμφιλιώσει τις αυξανόμενες ανάγκες μάθησης της
κοινωνίας με την εμφάνιση νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης. Το έργο MetaCampus
έχει ως στόχο να εκπληρώσει τις ανάγκες δια βίου μάθησης των ευρωπαίων πολιτών και να
τους παρέχει ευέλικτη πρόσβαση σε υπηρεσίες για προσωπική τους ανάπτυξη. 
Eμφάνιση προηγούμενων ετών more