ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2000

L-CHANGE Observatory | 2000

Διάρκεια: 2 έτη

Το παρατηρητήριο L-CHANGE 

Το παρατηρητήριο L-CHANGE μελετάει και αναλύει τις επιπτώσεις των αλλαγών από την καταλυτική επίδραση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας στα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη. Στόχος είναι η έκδοση δύο ετήσιων εκθέσεων όπου θα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί ένα μεθοδολογικό πλαίσιο (Παρατηρητήριο) για τη συστηματική παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Η μεθοδολογία αυτή θα προσφέρει μια επισκόπηση των πρόσφατων εξελίξεων και τάσεων στην ευρωπαϊκή αγορά της ηλεκτρονικής μάθησης.

AGRO-NET | 2000

Το πρόγραμμα AGRO-NET

Το πρόγραμμα Agro-Net στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου σχολείων, μέσα από το οποίο θα προβάλλονται, με πρωτοβουλία δασκάλων και μαθητών, οι τοπικές κοινωνίες και οικονομίες, τα τοπικά αγροτικά προϊόντα και θα υποστηρίζεται η προώθησή τους, με την αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και ειδικά των εφαρμογών που υποστηρίζουν τις διαδικτυακές συναλλαγές (ηλεκτρονικό εμπόριο). Το πρόγραμμα αποβλέπει επιπλέον στην εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην καθημερινότητα, την προώθηση της σύγχρονης Παιδαγωγικής Θεωρίας και ειδικότερα της διαθεματικής και διερευνητικής μάθησης.

ΕΤΒ | 2000

ETB: European Treasury Browser

Το έργο συντονίζεται από το "European SchoolNet" (EUN - το «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων») και αποσκοπεί στην ανάπτυξη των κατάλληλων παιδαγωγικά προγραμμάτων λογισμικού για την αναζήτηση και τον εντοπισμό  χρήσιμου εκπαιδευτικά περιεχομένου στο Internet, για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη.


Στη δημιουργία αυτού του έργου συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς:
 

 • Βιβλιοθήκη παιδαγωγικής  τεκμηρίωσης (BDP - Ιταλία)
 • UNI-C, (δημόσιος οργανισμός για την τεχνολογική υποστήριξη των σχολείων στη Δανία)
 • Ευρωπαϊκό ερευνητικό κέντρο για την Πληροφορική
 • NETLAB - Πανεπιστήμιο του Lund (Σουηδία)
 • National Distance Education University (UNED - Ισπανία)
 • Istituto per le technologie didattiche (ITD CNR - Ιταλία)
   

MODEL | 2000

MODEL:Multimedia for Open and Dynamic Executives Learning

Το "MODEL" έχει ως στόχο την ενίσχυση των μηχανισμών διαχείρισης της γνώσης (Knowledge Management) στο περιβάλλον ενός οργανισμού (ιδιωτική/δημόσια επιχείρηση, ερευνητικά κέντρα).
Ο τομέας της διαχείρισης της γνώσης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς αποτελεί προτεραιότητα διεθνώς για την ανάπτυξή τους και για τη συνεχή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. Ο «μηχανισμός μάθησης», προβλέπει την εφαρμογή τόσο σε δραστηριότητες κατάρτισης στελεχών, όσο και στην ευρύτερη στρατηγική οργάνωση και διαχείριση των γνωστικών πόρων των οργανισμών.


Οι φορείς που υλοποιούν το έργο είναι οι ακόλουθοι:
 

 • Πανεπιστήμιο της Κολωνίας (Τμήμα Πληροφορικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Γερμανία)
 • Πανεπιστήμιο του Erlangen (Τμήμα Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής, Γερμανία)
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Πληροφορικής)
 • Πανεπιστήμιο του Brighton (Κέντρο Καινοτομίας και Διαχείρισης της Τεχνολογίας, Βρετανία)
 • Oracle Italia (Τμήμα Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών, Ιταλία)
 • Instrasoft International
 • Scienter (Ερευνητικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός, Ιταλία)

VICTOR | 2000

VICTOR: Visual Cultural Training Oriented Resources

Το πρόγραμμα VICTOR αναπτύσσει μεθοδολογία για την κατασκευή και χρήση ψηφιακής βάσης εικόνων για τη διδασκαλία και μάθηση στο σχολείο. Προσφέρει στις σχολικές κοινότητες πρόσβαση σε μία ψηφιακή συλλογή εικόνων που αποτυπώνουν την ιστορική, κοινωνική και πολιτισμική πορεία της εκπαίδευσης στην Ευρώπη τους δύο τελευταίους αιώνες.

Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι:
 

 • Να ανοίξει αρχεία οπτικού υλικού στα σχολεία.
 • Να διευκολύνει την πρόσβαση σε οπτικό πολιτιστικό υλικό και πηγές.
 • Να ενθαρρύνει την «οπτικοποίηση» της διδασκαλίας και της μάθησης στο σχολείο.
 • Να αναδείξει τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της ευρωπαϊκής κληρονομιάς.

EUROSPIN | 2000

EUROSPIN:EUROpean Students Press Initiative

Το πρόγραμμα EUROSPIN είναι εγκεκριμένο από τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Εκπαίδευση - Πολιτισμός». Οι στόχοι αφορούν την πιλοτική εφαρμογή ενός καινοτόμου μοντέλου συνεργασίας της σχολικής κοινότητας με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (σε συνεργασία με ευρωπαϊκές εφημερίδες).


Οι συμμετέχοντες οργανισμοί είναι:

 • Η Ελληνογερμανική Αγωγή
 • Το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (Free University of Berlin - Institute for Social Pedagogy)
 • Le Monde d' Education
 • Kurrier (Schullkurrier)
 • Σχολεία από την Ελλάδα, την Αυστρία και τη Γαλλία

FAETHON | 2000

FAETHON: Unified Intelligent Access to Heterogeneous Audiovisual Content

ESTIA | 2000

ESTIA: Αποδοτικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τον Tουρισμό, σε δράση.

Πρότυπα Εισαγωγής και Αξιολόγησης της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση | 2000

Πρότυπα Εισαγωγής και Αξιολόγησης της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Βασικοί στόχοι της μελέτης «Πρότυπα Εισαγωγής και Αξιολόγησης της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» είναι:

 • Η ανάλυση και επεξεργασία του υλικού της πρωτογενούς έρευνας στο διεθνές ευρωπαϊκό περιβάλλον.
 • Η συγγραφή της έκθεσης των αποτελεσμάτων της πρωτογενούς έρευνας.
 • Η επιμέλεια της έκθεσης για την υποστήριξη και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Διαμορφούμενες συνθήκες στην Κοινωνία της Πληροφορίας και τις επιπτώσεις τους στην απασχόληση | 2000

Μελέτη για τις διαμορφούμενες συνθήκες στην Κοινωνία της Πληροφορίας και τις επιπτώσεις τους στην απασχόληση

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας» έχει υιοθετηθεί ως δόκιμος όρος για να περιγράψει το σύνολο των υπό διαμόρφωση νέων συνθηκών οργάνωσης της παραγωγής και κάθε άλλης δραστηριότητας στις ανεπτυγμένες κοινωνίες. Πρόκειται, για μια νέα εποχή, αυτήν που διαδέχεται την περίοδο της «βιομηχανικής κοινωνίας».  Είναι πλέον ορατές οι σημαντικές - επαναστατικές λόγω της ταχύτητας και της έντασης που λαμβάνουν χώρα - μεταβολές στην καθημερινή ζωή, τη βιομηχανία, την παροχή υπηρεσιών, τη λειτουργία της διοίκησης,  και την παροχή κοινωνικών αγαθών στους πολίτες.


Οι στόχοι του έργου είναι:
 

 • Η ανάλυση των συνθηκών για την ανάπτυξη επιχειρήσεων βασισμένων στην τεχνολογία και η στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
 • Η αξιολόγηση της χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφόρησης καθώς και του ηλεκτρονικού εμπορίου για την ανάδειξη της Ελλάδας σε σύγχρονο, διεθνές κέντρο παροχής υπηρεσιών, κατά προτίμηση υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 • Η αξιολόγηση των όρων και των προϋποθέσεων για την προώθηση της απασχόλησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας με τη δημιουργία θέσεων εργασίας κυρίως σε νέους τομείς και επαγγέλματα με αυξανόμενη ζήτηση.
 • Ο προσδιορισμός της διαδικασίας διαμόρφωσης νέων δεξιοτήτων που απαιτούνται, ώστε το ανθρώπινο δυναμικό να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες οργάνωσης της παραγωγής, που εισάγουν οι Νέες Τεχνολογίες.
 • Η αξιολόγηση νέων μορφών εργασίας όπως η τηλε-εργασία μέσα σε πλαίσιο το οποίο θα εξασφαλίζει ικανοποιητικές ευκαιρίες απασχόλησης στους εργαζομένους.

Σε αυτό το πλαίσιο, διαμορφώθηκε ένα εξειδικευμένο και αναλυτικό πρόγραμμα δράσης που καλύπτει τους ήδη προδιαγεγραμμένους στόχους της μελέτης για: α) την βελτίωση της ικανότητας ένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας β) την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, γ) την ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και δ) την προώθηση ίσων ευκαιριών.


 

MOBICOM | 2000

MetaCampus | 2000

MetaCampus: για τη Διά Βίου Μάθηση

Το έργο MetaCampus στοχεύει στη συμφιλίωση των αυξανόμενων αναγκών μάθησης της κοινωνίας με την εμφάνιση νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης. Το έργο MetaCampus έχει ως στόχο να εκπληρώσει τις ανάγκες διά βίου μάθησης των ευρωπαίων πολιτών και να τους παρέχει ευέλικτη πρόσβαση σε υπηρεσίες για την προσωπική τους ανάπτυξη. 
Eμφάνιση προηγούμενων ετών more