ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

1999

ΣΥΝ | 1999

ΣΥΝ

Πρόκειται για μία συνεργασία του Ιδρύματος με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ) και αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση ηλεκτρονικών εκδόσεων του Ιδρύματος Λαμπράκη στο Internet.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more