ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1999

SUSTAIN | 1999

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε σε οκτώ ευρωπαϊκούς ερευνητικούς οργανισμούς στους οποίους περιλαμβάνεται και το Ίδρυμα Λαμπράκη, την αποτίμηση όλων των καινοτομικών προγραμμάτων στον τομέα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τα οποία έχει χρηματοδοτήσει στην διάρκεια της περιόδου 1994-1999. Η έρευνα περιελάμβανε εκτός των άλλων και την εκτίμηση των προοπτικών αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των έργων αυτών, για εκτεταμένη εφαρμογή, στον ευρωπαϊκό χώρο.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more