ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1999

SUSTAIN | 1999

Το πρόγραμμα SUSTAIN

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε σε οκτώ ευρωπαϊκούς ερευνητικούς οργανισμούς στους οποίους περιλαμβάνεται και το Ίδρυμα Λαμπράκη, την αποτίμηση όλων των καινοτόμων προγραμμάτων στον τομέα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τα οποία έχει χρηματοδοτήσει στην διάρκεια της περιόδου 1994-1999. Η έρευνα περιλαμβάνει εκτός των άλλων και την εκτίμηση των προοπτικών αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των έργων αυτών, για εκτεταμένη εφαρμογή, στον ευρωπαϊκό χώρο.

ΣΥΝ | 1999

ΣΥΝ

Πρόκειται για μία συνεργασία του Ιδρύματος με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ) και αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση ηλεκτρονικών εκδόσεων του Ιδρύματος Λαμπράκη στο Internet.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more