ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1998

Πρωτοβουλία Royaumont | 1998

Πρωτοβουλία Royaumont

Ο στόχος της Πρωτοβουλίας για τη σταθερότητα και καλή γειτονία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, γνωστή σαν Πρωτοβουλία Royaumont ήταν η συνεύρεση ομάδων ανθρώπων, υπό την αιγίδα των κυβερνήσεών τους, από μια περιοχή ή από διαφορετικούς χώρους αλλά με ένα κοινό ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες και προγράμματα για την προώθηση της κατανόησης ανάμεσα στους λαούς και σχέσεων καλής γειτονίας με απώτερη επιδίωξη τη σταθερότητα στην περιοχή.

ΙΣΤΟΣ | 1998

ΙΣΤΟΣ

Το έργο ΙΣΤΟΣ είχε ως στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε πολιτιστικό υλικό, μέσω δικτύων και άλλων ψηφιακών μέσων.

Εποπτικά Μέσα στην Εκπαίδευση | 1998

Εποπτικά Μέσα στην Εκπαίδευση

Μέλετη για τις προδιαγραφές ανάπτυξης και παραγωγής εποπτικών και βοηθητικών εκπαιδευτικών μέσων. Πρόκειται για μια μελέτη που ανατέθηκε στο Ίδρυμα Λαμπράκη σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γνωσιακής Επιστήμης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Εργαστήρι Πληροφορικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημιίου Αθηνών.

CALIBERNET | 1998

Πρόγραμμα καθορισμού προδιαγραφών ποιότητας για την παραγωγή προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 1998

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

Στόχος του προγράμματος ήταν ο σχεδιασμός ενός συστήματος παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more