ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1998

Πρωτοβουλία Royaumont | 1998

Πρωτοβουλία Royaumont

Ο στόχος της Πρωτοβουλίας για τη σταθερότητα και καλή γειτονία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, γνωστή σαν Πρωτοβουλία Royaumont, είναι η συνεύρεση ομάδων ανθρώπων, υπό την αιγίδα των κυβερνήσεών τους, από μια περιοχή ή από διαφορετικούς χώρους αλλά με ένα κοινό ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες και προγράμματα για την προώθηση της κατανόησης ανάμεσα στους λαούς και σχέσεων καλής γειτονίας με απώτερη επιδίωξη τη σταθερότητα στην περιοχή.

ΙΣΤΟΣ | 1998

Το έργο ΙΣΤΟΣ

Το έργο ΙΣΤΟΣ έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε πολιτιστικό υλικό, μέσω δικτύων και άλλων ψηφιακών μέσων.

Εποπτικά Μέσα στην Εκπαίδευση | 1998

Εποπτικά Μέσα στην Εκπαίδευση

Μέλετη για τις προδιαγραφές ανάπτυξης και παραγωγής εποπτικών και βοηθητικών εκπαιδευτικών μέσων. Πρόκειται για μια μελέτη που ανατέθηκε στο Ίδρυμα Λαμπράκη σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γνωσιακής Επιστήμης, το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Εργαστήριο Πληροφορικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

CALIBERNET | 1998

CALIBERNET

Πρόγραμμα καθορισμού προδιαγραφών ποιότητας για την παραγωγή προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 1998

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

Στόχος του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός ενός συστήματος παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more