ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

1998

Πρωτοβουλία Royaumont | 1998

Πρωτοβουλία Royaumont

Ο στόχος της Πρωτοβουλίας για τη σταθερότητα και καλή γειτονία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, γνωστή σαν Πρωτοβουλία Royaumont ήταν η συνεύρεση ομάδων ανθρώπων, υπό την αιγίδα των κυβερνήσεών τους, από μια περιοχή ή από διαφορετικούς χώρους αλλά με ένα κοινό ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες και προγράμματα για την προώθηση της κατανόησης ανάμεσα στους λαούς και σχέσεων καλής γειτονίας με απώτερη επιδίωξη τη σταθερότητα στην περιοχή.

ΙΣΤΟΣ | 1998

ΙΣΤΟΣ

Το έργο ΙΣΤΟΣ είχε ως στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε πολιτιστικό υλικό, μέσω δικτύων και άλλων ψηφιακών μέσων.

VES | 1998

VES

Το έργο VES (Virtural European School) είχε ως στόχο του την συγκέντρωση εκπαιδευτικού υλικού για σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η δημιουργία ενός μέσου από το οποίο θα μπορεί να αντλείται το ταξινομημένο υλικό. Συμμετείχαν Οργανισμοί από την Ελλάδα, Αυστρία και Ιταλία.

Νησί των Φαιάκων | 1998

Νησί των Φαιάκων

Το έργο "Νησί των Φαιάκων" αφορούσε την πιλοτική εφαρμογή υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών σε 10 δημοτικά σχολεία της χώρας.  Το έργο έγινε για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας.

DFILM | 1998

Ευρωπαϊκό έργο, το οποίο στηρίχθηκε σε πραγματοποιηθείσα μελέτη ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και συντήρησης κινηματογραφικού υλικού και στόχευε στη σύσταση ενός συνεργατικού σχήματος, με τη συμμετοχή οργανισμών από την Ολλανδία, Γαλλία, Αυστρία, Γερμανία και Ελλάδα, για την αξιοποίηση του υλικού αυτού, στην Ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.

Εποπτικά Μέσα στην Εκπαίδευση | 1998

Εποπτικά Μέσα στην Εκπαίδευση

Μέλετη για τις προδιαγραφές ανάπτυξης και παραγωγής εποπτικών και βοηθητικών εκπαιδευτικών μέσων. Πρόκειται για μια μελέτη που ανατέθηκε στο Ίδρυμα Λαμπράκη σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γνωσιακής Επιστήμης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Εργαστήρι Πληροφορικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημιίου Αθηνών.

CALIBERNET | 1998

Πρόγραμμα καθορισμού προδιαγραφών ποιότητας για την παραγωγή προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

ΣΕΙΡΗΝΕΣ | 1998

ΣΕΙΡΗΝΕΣ

Μελέτη για την περιγραφή ενός τίτλου πολυμέσων που θα υποστηρίζει τη διδασκαλία της "Οδύσσειας" στο Γυμνάσιο.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 1998

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

Στόχος του προγράμματος ήταν ο σχεδιασμός ενός συστήματος παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Today's Stories | 1998

Today's Stories

Το έργο Today's Stories δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας "Experimental School Environments" του Ευρωπαϊκού προγράμματος ESPRIT, το οποίο μελέτησε και πρότεινε καινοτόμα πρότυπα παρακολούθησης της μάθησης και της γενικότερης ανάπτυξης παιδιών ηλικίας 4-8 ετών, αξιοποιώντας τις προηγμένες τεχνολογικά λύσεις.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more