ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

1998

Πρωτοβουλία Royaumont | 1998

Πρωτοβουλία Royaumont

Ο στόχος της Πρωτοβουλίας για τη σταθερότητα και καλή γειτονία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, γνωστή σαν Πρωτοβουλία Royaumont, είναι η συνεύρεση ομάδων ανθρώπων, υπό την αιγίδα των κυβερνήσεών τους, από μια περιοχή ή από διαφορετικούς χώρους αλλά με ένα κοινό ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες και προγράμματα για την προώθηση της κατανόησης ανάμεσα στους λαούς και σχέσεων καλής γειτονίας με απώτερη επιδίωξη τη σταθερότητα στην περιοχή.

ΙΣΤΟΣ | 1998

Το έργο ΙΣΤΟΣ

Το έργο ΙΣΤΟΣ έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε πολιτιστικό υλικό, μέσω δικτύων και άλλων ψηφιακών μέσων.

VES | 1998

Το έργο VES

Το έργο VES (Virtural European School) έχει ως στόχο του τη συγκέντρωση εκπαιδευτικού υλικού για σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τη δημιουργία ενός μέσου από το οποίο θα μπορεί να αντλείται το ταξινομημένο υλικό. Συμμετέχουν Οργανισμοί από την Ελλάδα, Αυστρία και Ιταλία.

To Νησί των Φαιάκων | 1998

Το Νησί των Φαιάκων

Το έργο «Νησί των Φαιάκων» αφορά την πιλοτική εφαρμογή υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών σε 10 δημοτικά σχολεία της χώρας. Το έργο διενεργείται για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

DFILM | 1998

Το έργο DFILM 

Το DFILM είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, το οποίο στηρίζεται σε πραγματοποιηθείσα μελέτη ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και συντήρησης κινηματογραφικού υλικού και στοχεύει στη σύσταση ενός συνεργατικού σχήματος, με τη συμμετοχή οργανισμών από την Ολλανδία, Γαλλία, Αυστρία, Γερμανία και Ελλάδα, για την αξιοποίηση του υλικού αυτού, στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.

Εποπτικά Μέσα στην Εκπαίδευση | 1998

Εποπτικά Μέσα στην Εκπαίδευση

Μέλετη για τις προδιαγραφές ανάπτυξης και παραγωγής εποπτικών και βοηθητικών εκπαιδευτικών μέσων. Πρόκειται για μια μελέτη που ανατέθηκε στο Ίδρυμα Λαμπράκη σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γνωσιακής Επιστήμης, το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Εργαστήριο Πληροφορικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

CALIBERNET | 1998

CALIBERNET

Πρόγραμμα καθορισμού προδιαγραφών ποιότητας για την παραγωγή προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

ΣΕΙΡΗΝΕΣ | 1998

ΣΕΙΡΗΝΕΣ

Μελέτη για την περιγραφή ενός τίτλου πολυμέσων που θα υποστηρίζει τη διδασκαλία της «Οδύσσειας» στο Γυμνάσιο.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 1998

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

Στόχος του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός ενός συστήματος παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Today's Stories | 1998

Ιστορίες τού σήμερα

Το έργο «Today's Stories» δημιουργείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Experimental School Environments» του ευρωπαϊκού προγράμματος ESPRIT, το οποίο μελετά και προτείνει καινοτόμα πρότυπα παρακολούθησης της μάθησης και της γενικότερης ανάπτυξης παιδιών ηλικίας 4-8 ετών, αξιοποιώντας τις προηγμένες τεχνολογικά λύσεις.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more