ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

1998

Πρωτοβουλία Royaumont | 1998

Πρωτοβουλία Royaumont

Ο στόχος της Πρωτοβουλίας για τη σταθερότητα και καλή γειτονία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, γνωστή σαν Πρωτοβουλία Royaumont, είναι η συνεύρεση ομάδων ανθρώπων, υπό την αιγίδα των κυβερνήσεών τους, από μια περιοχή ή από διαφορετικούς χώρους αλλά με ένα κοινό ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες και προγράμματα για την προώθηση της κατανόησης ανάμεσα στους λαούς και σχέσεων καλής γειτονίας με απώτερη επιδίωξη τη σταθερότητα στην περιοχή.

DFILM | 1998

Το έργο DFILM 

Το DFILM είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, το οποίο στηρίζεται σε πραγματοποιηθείσα μελέτη ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και συντήρησης κινηματογραφικού υλικού και στοχεύει στη σύσταση ενός συνεργατικού σχήματος, με τη συμμετοχή οργανισμών από την Ολλανδία, Γαλλία, Αυστρία, Γερμανία και Ελλάδα, για την αξιοποίηση του υλικού αυτού, στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more