ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1998

MODULATES | 1998

Διάρκεια: 2 έτη

Οργάνωση πολυμέσων για την ανάπτυξη της κατανόησης και μάθησης της Προηγμένης Τεχνολογίας στα ευρωπαϊκά σχολεία.

Το έργο MODULATES αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός Ευρωπαικού δικτύου σχολείων με στόχο να εισάγει τους μαθητές στην έννοια της Τεχνολογίας και να τους κατευθύνει σε επαγγελματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την Τεχνολογία στο χώρο των επιχειρήσεων και της Βιομηχανίας. Αποσκοπεί επίσης στην υποστήριξη και διευκόλυνση της εκμάθησης της «γλώσσας της Τεχνολογίας» (ορολογία) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Το Δίκτυο έχει συσταθεί και υποστηρίζεται από Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και οργανισμούς που διαθέτουν την απαιτούμενη πείρα και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών και μαθητών με τη χρήση πολυμέσων και υπολογιστών. Οι οργανισμοί αυτοί εργάζονται από κοινού με εκπαιδευτικούς και μαθητές στο σχολικό περιβάλλον, για να παρέχουν σειρά μαθημάτων με αντικείμενο την Τεχνολογία και τις σύγχρονες πρακτικές εφαρμογές της. Εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί σε έξι τουλάχιστον θεματικές περιοχές και είναι διαθέσιμο στην αγγλική, γερμανική και ελληνική γλώσσα. 
 

EUN - Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο | 1998

Διάρκεια: 2 έτη

EUN-Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο

To έργο αυτό είναι μια σημαντική πρωτοβουλία στο χώρο της διαδικτύωσης  των σχολείων της Ευρώπης, η οποία συντονίζεται από επιτροπή εκπροσώπων των Υπουργείων Παιδείας των χωρών μελών της ΕΕ καθώς και της Ελβετίας, Σλοβενίας, Ισλανδίας και Νορβηγίας. 

Πρωτοβουλία Royaumont | 1998

Πρωτοβουλία Royaumont

Ο στόχος της Πρωτοβουλίας για τη σταθερότητα και καλή γειτονία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, γνωστή σαν Πρωτοβουλία Royaumont, είναι η συνεύρεση ομάδων ανθρώπων, υπό την αιγίδα των κυβερνήσεών τους, από μια περιοχή ή από διαφορετικούς χώρους αλλά με ένα κοινό ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες και προγράμματα για την προώθηση της κατανόησης ανάμεσα στους λαούς και σχέσεων καλής γειτονίας με απώτερη επιδίωξη τη σταθερότητα στην περιοχή.

ΙΣΤΟΣ | 1998

Το έργο ΙΣΤΟΣ

Το έργο ΙΣΤΟΣ έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε πολιτιστικό υλικό, μέσω δικτύων και άλλων ψηφιακών μέσων.

VES | 1998

Το έργο VES

Το έργο VES (Virtural European School) έχει ως στόχο του τη συγκέντρωση εκπαιδευτικού υλικού για σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τη δημιουργία ενός μέσου από το οποίο θα μπορεί να αντλείται το ταξινομημένο υλικό. Συμμετέχουν Οργανισμοί από την Ελλάδα, Αυστρία και Ιταλία.

Ο αντίκτυπος της Πληροφορικής στο ρόλο του εκπαιδευομένου | 1998

Ο αντίκτυπος της Πληροφορικής στο ρόλο του εκπαιδευομένου

Η μελέτη «The Impact of Information Technology on the role of learner» που διεξάγεται για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφει τα ερευνητικά έργα και μελέτες, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμμετέχουν επτά συνολικά φορείς: Orpheus - Δανία, Media Education Center - Φινλανδία, Independent Research - Γαλλία, Institute for Science Education - Γερμανία, Programma d' Informatica Educativa - Ισπανία, King' s College - Αγγλία.

Καθορισμός Προδιαγραφών για τη Συγγραφή και Παραγωγή Σχολικών Βιβλίων | 1998

Καθορισμός Προδιαγραφών για τη Συγγραφή και Παραγωγή Σχολικών Βιβλίων

Η Μελέτη «Καθορισμός Προδιαγραφών για τη Συγγραφή και Παραγωγή Σχολικών Βιβλίων» διεξάγεται για λογαριασμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Συμμετέχουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πατρών. 

To Νησί των Φαιάκων | 1998

Το Νησί των Φαιάκων

Το έργο «Νησί των Φαιάκων» αφορά την πιλοτική εφαρμογή υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών σε 10 δημοτικά σχολεία της χώρας. Το έργο διενεργείται για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

DFILM | 1998

Το έργο DFILM 

Το DFILM είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, το οποίο στηρίζεται σε πραγματοποιηθείσα μελέτη ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και συντήρησης κινηματογραφικού υλικού και στοχεύει στη σύσταση ενός συνεργατικού σχήματος, με τη συμμετοχή οργανισμών από την Ολλανδία, Γαλλία, Αυστρία, Γερμανία και Ελλάδα, για την αξιοποίηση του υλικού αυτού, στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.

Εποπτικά Μέσα στην Εκπαίδευση | 1998

Εποπτικά Μέσα στην Εκπαίδευση

Μέλετη για τις προδιαγραφές ανάπτυξης και παραγωγής εποπτικών και βοηθητικών εκπαιδευτικών μέσων. Πρόκειται για μια μελέτη που ανατέθηκε στο Ίδρυμα Λαμπράκη σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γνωσιακής Επιστήμης, το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Εργαστήριο Πληροφορικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

CALIBERNET | 1998

CALIBERNET

Πρόγραμμα καθορισμού προδιαγραφών ποιότητας για την παραγωγή προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

ΣΕΙΡΗΝΕΣ | 1998

ΣΕΙΡΗΝΕΣ

Μελέτη για την περιγραφή ενός τίτλου πολυμέσων που θα υποστηρίζει τη διδασκαλία της «Οδύσσειας» στο Γυμνάσιο.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 1998

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

Στόχος του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός ενός συστήματος παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Today's Stories | 1998

Ιστορίες τού σήμερα

Το έργο «Today's Stories» δημιουργείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Experimental School Environments» του ευρωπαϊκού προγράμματος ESPRIT, το οποίο μελετά και προτείνει καινοτόμα πρότυπα παρακολούθησης της μάθησης και της γενικότερης ανάπτυξης παιδιών ηλικίας 4-8 ετών, αξιοποιώντας τις προηγμένες τεχνολογικά λύσεις.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more