ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1997

MENON | 1997

Το έργο «MENON»

Το έργο «ΜΕΝΟΝ» είναι μία σύμπραξη έξι οργανισμών στην: Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία και Δανία. Η συνεργασία αυτή αποβλέπει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού φορέα για την παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού (πολυμέσα) υψηλής παιδαγωγικής αξίας. Επίσης, υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές κοινότητες στις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποσκοπώντας στην ένταξη των νέων αυτών μέσων στην εκπαιδευτική πρακτική.

MESO | 1997

MESO: Multimedia Educational Software Observatory

Στόχος του έργου είναι η καταγραφή της κατάστασης όσον αφορά την ευρωπαϊκή παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή λογισμικού (πολυμέσων), βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων με τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προσφορά του εκπαιδευτικού υλικού στην ευρωπαϊκή αγορά.

SYNERGY | 1997

Το έργο «SYNERGY»

Καταγραφή των δυνατοτήτων αξιοποίησης των νέων μέσων στην εκπαιδευτική αγορά (σχολική εκπαίδευση και διά βίου εκπαίδευση). Ειδικότερα, διερεύνηση και μελέτη των δυνατοτήτων αξιοποίησης των δικτύων στο σχολικό περιβάλλον (Internet).

FORM-EDI | 1997

Το έργο «FORM-EDI»

Βασικός στόχος του προγράμματος «FORM-EDI» είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης στελεχών των μικρομεσαίων εκδοτικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη για την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εννέα (9) δημόσιοι οργανισμοί και ιδιωτικές επιχειρήσεις (σύλλογοι εκδοτών, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα) από την Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και Ελλάδα.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more