ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1997

MENON | 1997

MENON

Το πρόγραμμα ΜΕΝΟΝ ήταν μία σύμπραξη έξι οργανισμών : Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία και Δανία. Η συνεργασία αυτή απέβλεπε στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού φορέα που απέβλεπε στην παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού (πολυμέσα), υψηλής παιδαγωγικής αξίας. Επίσης, υποστήριξε τις εκπαιδευτικές κοινότητες στις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ένταξη των νέων αυτών μέσων στην εκπαιδευτική πρακτική.

MESO | 1997

MESO:Multimedia Educational Software Observatory

Στόχος του έργου ήταν η καταγραφή της κατάστασης όσον αφορά στην ευρωπαϊκή παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή λογισμικού (πολυμέσων), βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων με τη δημιουργία ενός "Παρατηρητηρίου" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προσφορά του ως άνω εκπαιδευτικού υλικού στην ευρωπαϊκή αγορά.

SYNERGY | 1997

SYNERGY

Καταγραφή των δυνατοτήτων αξιοποίησης των νέων μέσων στην εκπαιδευτική αγορά (σχολική εκπαίδευση και δια βίου εκπαίδευση). Ειδικότερα, διερεύνηση και μελέτη των δυνατοτήτων αξιοποίησης των δικτύων στο σχολικό περιβάλλον (Internet).

FORM-EDI | 1997

FORM-EDI

Κατέγραψε και ανάλυσε τις  διαδικασίες παραγωγής πολυμέσων και εντοπισμός των κρίσιμων παραγόντων και των απαραίτητων δεξιοτήτων.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης στελεχών των μικρομεσαίων εκδοτικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη για την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων. Συμμετείχαν εννέα (9) δημόσιοι οργανισμοί και ιδιωτικές επιχειρήσεις (σύλλογοι εκδοτών, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα) από την Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και Ελλάδα.

LEONARDO DA VINCI | 1997

Εισαγωγή και αξιολόγηση των πολυμέσων στην επαγγελματική κατάρτιση με τη συνεργασία των Mid Sweden University (Σουηδία), Blackburn College (Βρετανία) και Πολυτεχνείο της Βουδαπέστης.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more