ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

1996

TRENDS | 1996

Το έργο «TRENDS: Training Educators through Networks and Distributed Systems»

Το πρόγραμμα «TRENDS: Training Educators through Networks and Distributed Systems» αφορά την εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε 6 Ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία.

MAGNET | 1996

MAGNET

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία και ενίσχυση της λειτουργίας «ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος» για τα πολυμέσα σε κάθε μια από τις ευρωπαϊκές χώρες, για την ευαισθητοποίηση σε θέματα χρήσης των τίτλων πολυμέσων, στους επιμέρους τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας.

Ανταλλαγή απόψεων με τις εθνικές αρχές και την Ε.Ε. για την ανάληψη δράσεων υποστήριξης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής παραγωγής πολυμέσων (συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς π.χ. κατόχους υλικού, συγγραφείς και δημιουργούς).

MCUBE | 1996

MCUBE

Δημιουργία ενός μηχανισμού σε Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα για την υποστήριξη της παραγωγής πολυμέσων που αξιοποιούν τη μεσογειακή πολιτιστική κληρονομιά.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more