ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

1996

MCUBE | 1996

MCUBE

Δημιουργία ενός μηχανισμού σε Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα για την υποστήριξη της παραγωγής πολυμέσων που αξιοποιούν τη μεσογειακή πολιτιστική κληρονομιά.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more