ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1996

TRENDS | 1996

Το έργο «TRENDS: Training Educators through Networks and Distributed Systems»

Το πρόγραμμα «TRENDS: Training Educators through Networks and Distributed Systems» αφορά την εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε 6 Ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία.

TEL*LINGUA | 1996

Το έργο «TEL*LINGUA»

Το έργο «TEL*LINGUA» είναι μία μελέτη για τις διαφαινόμενες διεθνείς τάσεις στον τομέα της «Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» στην Κοινωνία της Πληροφορίας, που θεωρείται ως προτεραιότητα από τις χώρες της G7 και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Ίδρυμα Λαμπράκη συμμετέχει στο έργο «TEL*LINGUA» μαζί με 22 άλλους φορείς από όλο τον κόσμο υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας και του Πανεπιστημίου Erlangen της Γερμανίας.

MAGNET | 1996

MAGNET

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία και ενίσχυση της λειτουργίας «ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος» για τα πολυμέσα σε κάθε μια από τις ευρωπαϊκές χώρες, για την ευαισθητοποίηση σε θέματα χρήσης των τίτλων πολυμέσων, στους επιμέρους τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας.

Ανταλλαγή απόψεων με τις εθνικές αρχές και την Ε.Ε. για την ανάληψη δράσεων υποστήριξης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής παραγωγής πολυμέσων (συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς π.χ. κατόχους υλικού, συγγραφείς και δημιουργούς).

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more