ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1996

TRENDS | 1996

TRENDS: TRaining Educators through Networks and Distributed Systems

TRENDS: TRaining Educators through Networks and Distributed Systems, το πρόγραμμα αυτό αφορούσε  την Εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε 6 Ευρωπαϊκές χώρες, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, μέσω δικτύων.

TEL*LINGUA | 1996

TEL*LINGUA

Το TEL*LINGUA είναι μία μελέτη για τις διαφαινόμενες διεθνείς τάσεις στον τομέα της "Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης" στην Κοινωνία της Πληροφορίας, τομέας που θεωρήθηκε ως προτεραιότητα από τις χώρες G7 και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Ίδρυμα Λαμπράκη συμμετείχε στο έργο TEL*LINGUA μαζί με άλλους 22 φορείς από όλο τον κόσμο υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας και του Πανεπιστημίου Erlangen της Γερμανίας.

MAGNET | 1996

MAGNET

Στόχος του έργου ήταν η δημιουργία και ενίσχυση της λειτουργίας "ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος" για τα πολυμέσα σε κάθε μια από τις Ευρωπαϊκές χώρες, για την ευαισθητοποίηση σε θέματα χρήσης των τίτλων πολυμέσων, στους επιμέρους τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας.

Ανταλλαγή απόψεων με τις εθνικές αρχές και την Ε.Ε. για την ανάληψη δράσεων υποστήριξης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής παραγωγής πολυμέσων (συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς π.χ. κατόχους υλικού, συγγραφείς, δημιουργούς).

MCUBE | 1996

MCUBE

Δημιουργία ενός μηχανισμού σε Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα για την υποστήριξη της παραγωγής πολυμέσων που αξιοποιούν την  μεσογειακή πολιτιστική κληρονομιά.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more