ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1995

MEDIA NET | 1995

MEDIA NET

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου χρηστών της τεχνολογίας των πολυμέσων  που αποβλέπει στην προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων ενδιαφέροντος για την διερεύνηση και επίλυση κοινών προβλημάτων.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more