ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1995

MEDIA NET | 1995

MEDIA NET

Στόχος του προγράμματος ήταν η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου χρηστών της τεχνολογίας των πολυμέσων  που απέβλεπε στην προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ των "ομάδων ενδιαφέροντος" για την διερεύνηση και επίλυση κοινών προβλημάτων.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more