ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1993

Επαγγελματική Κατάρτιση | 1993

Επαγγελματική Κατάρτιση

Στόχος του έργου ήταν η επαγγελματική κατάρτιση 20 νεαρών ατόμων υψηλών προσόντων που θα μπορούσαν να απασχοληθούν στον τουριστικό τομέα και ιδιαίτερα σαν αρχηγοί εκδρομών στο εξωτερικό.