ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1993

Επαγγελματική Κατάρτιση | 1993

Επαγγελματική Κατάρτιση

Στόχος του έργου είναι η επαγγελματική κατάρτιση 20 νεαρών ατόμων υψηλών προσόντων που θα απασχοληθούν στον τουριστικό τομέα και ιδιαίτερα σαν αρχηγοί εκδρομών στο εξωτερικό.