ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1993

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 1993

Διάρκεια: 1 έτος

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Το Πρόγραμμα «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» επικεντρώνεται στην ανάπτυξη εφαρμογών και χρήσεων της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών, με τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την υποβοήθηση δημιουργίας τεχνολογικής υποδομής, σε βασικούς πολιτιστικούς άξονες, ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

  • Αρχαιολογικά και εθνολογικά τεκμήρια
  • Εικαστικές Τέχνες
  • Μουσεία
  • Αρχαίο ελληνικό δράμα
  • Μουσική παράδοση της Ελλάδας

ΠΟΛΙΤΕΙΑ | 1993

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Μία κοινωνικοπολιτική έρευνα η οποία πραγματοποιείται με τη συνεργασία πανεπιστημιακών και ερευνητικών φορέων από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

Διαβαλκανικό Δίκτυο | 1993

Διαβαλκανικό Δίκτυο

Η δημιουργία ενός δικτύου ευρωπαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικών οργανισμών με σκοπό την επεξεργασία διαφόρων κοινωνικοπολιτικών θεμάτων στα Βαλκάνια.

Επαγγελματική Κατάρτιση | 1993

Επαγγελματική Κατάρτιση

Στόχος του έργου είναι η επαγγελματική κατάρτιση 20 νεαρών ατόμων υψηλών προσόντων που θα απασχοληθούν στον τουριστικό τομέα και ιδιαίτερα σαν αρχηγοί εκδρομών στο εξωτερικό.

Γλωσσικές Μειονότητες | 1993

Γλωσσικές Μειονότητες 

Μία έρευνα των στάσεων και αντιλήψεων για τις γλωσσικές μειονότητες.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1993

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Σχεδιασμός ενός CD-i με τον τίτλο «ΆΛΕΞΑΝΔΡΟΣ». Το περιεχόμενο του CD-i αναφέρεται στην ιστορία της Μακεδονίας. 

LAMBDA | 1993

LAMBDA

Το έργο «LAMBDA» στοχεύει στην ανάπτυξη υπηρεσιών δικτύου.
 

Ανταλλαγές Επιστημονικού Δυναμικού | 1993

Ανταλλαγές Επιστημονικού Δυναμικού

Ερευνητική εργασία κοινωνικών και πολιτικών επιστημόνων στα Βαλκάνια με θέμα τις εξελίξεις μετά την ανατροπή των σοσιαλιστικών καθεστώτων.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more