ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

1992

ΣΑΠΦΩ : Πολλαπλά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό | 1992

Διάρκεια: 2 έτη

ΣΑΠΦΩ : Πολλαπλά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Η δραστηριοποίηση του Ιδρύματος Λαμπράκη στον τεχνολογικό τομέα των πολλαπλών μέσων (Multimedia) έχει ως σημείο αναφοράς τη συμμετοχή του στο Έργο STRIDE "ΣΑΠΦΩ: Πολλαπλά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό". Η συμμετοχή αυτή συνίσταται καταρχήν στον συντονισμό του πακέτου εργασίας που αφορά στην ανάπτυξη μιας "ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης" της Βυζαντινής Ιστορίας, σε CD-ROM, με τη χρήση της τεχνολογίας DV-I, για την υποστήριξη της διδασκαλίας της Ελληνικής Ιστορίας στο Λύκειο.

ΠΕΡΣΕΥΣ | 1992

ΠΕΡΣΕΥΣ

Το Ίδρυμα Λαμπράκη σε συνεργασία με το Τμήμα Κλασσικών Σπουδών του HARVARD υλοποίησαν το πρόγραμμα "ΠΕΡΣΕΥΣ". Το πρόγραμμα αυτό διευκολύνει την μελέτη της Αρχαϊκής και Κλασσικής Ελλάδας και παρέχει μεγάλη επιλογή τρόπων μελέτης Αρχαίων Κειμένων, Τέχνης, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, με πολλούς χάρτες, συλλογή 5.000 διαφανειών αρχαιολογικών χώρων και έργων.