ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

1992

ΣΑΠΦΩ : Πολλαπλά Μέσα στην Εκπαίδευση και στον Πολιτισμό | 1992

Διάρκεια: 2 έτη

ΣΑΠΦΩ: Πολλαπλά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Η δραστηριοποίηση του Ιδρύματος Λαμπράκη στον τεχνολογικό τομέα των πολλαπλών μέσων (Multimedia) έχει ως σημείο αναφοράς τη συμμετοχή του στο έργο STRIDE «ΣΑΠΦΩ: Πολλαπλά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό». Η συμμετοχή αυτή συνίσταται καταρχήν στο συντονισμό του πακέτου εργασίας που αφορά την ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης της Βυζαντινής Ιστορίας, σε CD-ROM, με τη χρήση της τεχνολογίας DV-I, για την υποστήριξη της διδασκαλίας της Ελληνικής Ιστορίας στο Λύκειο.

ΠΕΡΣΕΥΣ | 1992

ΠΕΡΣΕΥΣ

Το Ίδρυμα Λαμπράκη σε συνεργασία με το Τμήμα Κλασσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard υλοποιούν το πρόγραμμα «ΠΕΡΣΕΥΣ». Το πρόγραμμα αυτό διευκολύνει τη μελέτη της αρχαϊκής και κλασικής Ελλάδας και παρέχει μεγάλη επιλογή τρόπων μελέτης αρχαίων κειμένων, Τέχνης, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, μέσα από πολλούς χάρτες, και τη συλλογή 5.000 διαφανειών από αρχαιολογικούς χώρους και προγράμματα.