ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

2013

Εκπαίδευση και καινοτομία στον 21ο αιώνα: Aνοίγοντας ορίζοντες στην αγορά εργασίας | 2013

Συνεργαζόμενοι φορείς: Βρετανικό Συμβούλιο

 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης συνεργασιών και συμπράξεων για την προαγωγή της καινοτομίας στην εκπαίδευση, το Ίδρυμα Λαμπράκη συνέταξε μελέτη για την αξιολόγηση του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «Εκπαίδευση και καινοτομία στον 21ο αιώνα: Ανοίγοντας ορίζοντες στην αγορά εργασίας» και ιδιαίτερα για τη συμβολή του στην ενίσχυση της καινοτομίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τη σύνδεση του εκπαιδευτικού με τον επιχειρηματικό κόσμο. Το συνέδριο συνδιοργάνωσαν το Economist Events, η Microsoft Ελλάς και το Βρετανικό Συμβούλιο με την υποστήριξη του Ιδρύματος Λαμπράκη στις 28 Φεβρουαρίου 2013 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 

 

Οι 430 συμμετέχοντες στο συνέδριο διερεύνησαν τη διασύνδεση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης και ευρύτερης προοπτικής, με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

 

Στην έκθεση αποτυπώνονται τα βασικά σημεία των παρουσιάσεων των διακεκριμένων ομιλητών  του συνεδρίου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ ακολουθεί αξιολόγηση του συνεδρίου τόσο ως προς το περιεχόμενο, τη θεματολογία και την εγκυρότητα όσο και ως προς τη συνολική οργάνωση. Στο καταληκτικό της τμήμα η έκθεση περιλαμβάνει προτάσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του συνεδρίου. Το κείμενο της έκθεσης λειτουργεί συμπληρωματικά προς το πρόγραμμα του συνεδρίου, τα δελτία τύπου και τις παρουσιάσεις που έχουν αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους των διοργανωτών (http://www.hazliseconomist.com/en/event/Education_and_innovation).

 

Ολοκληρωμένο σύστημα για τη βελτίωση και αναβάθμιση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού της πολιτικής τουρισμού. Δημιουργία σύγχρονων δομών και εργαλείων για δημόσιες υπηρεσίες που αξιοποιούν οι επισκέπτες. | 2013

Διάρκεια: 6 Μήνες

Στo πλαίσιo του έργου εκπονείται μελέτη για την εκπαίδευση σε θέματα προβολής τουριστικού προϊόντος, branding και διαχείρισης τουριστικών προορισμών καθώς και για τη δικτύωση, τις συνέργιες, το clustering και την προστιθέμενη αξία τους στην ανάπτυξη του τουρισμού.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more