ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

2016

Προτάσεις για την οργανική ένταξη των εννοιών και την καλλιέργεια των αξιών του Εθελοντισμού, της Αλληλεγγύης και του Ενεργού Πολίτη στη σχολική εκπαίδευση | 2016

Συνεργαζόμενοι φορείς: ΔΕΣΜΟΣ
Η μελέτη αυτή αποτελεί συνέχεια της προκαταρκτικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού του "Νοιάζομαι και Δρω".

Στο σύντομο κείμενο της μελέτης επιχειρείται η συγκρότηση προτάσεων για την εισαγωγή των εννοιών και της πρακτικής του Eθελοντισμού και της Aλληλεγγύης στην Yποχρεωτική Eκπαίδευση. Οι προτάσεις αυτές λαμβάνουν υπόψη τους τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω. Εθελοντισμός – Αλληλεγγύη – Ενεργός Πολίτης» σε 66 σχολεία, κατά τη σχολική χρονιά 2015-16, και συγκεκριμένα στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού και το Γυμνασίου.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more