ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

2017

HopE AcceleRaTor (HEART) - Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση Προσφύγων ως Επιταχυντής Ελπίδας | 2017

Διάρκεια: Μάρτιος 2017 - συνεχίζεται

HopE AcceleRaTor (HEART)

Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση Προσφύγων ως Επιταχυντής Ελπίδας

 

Το 2016 το Ίδρυμα Λαμπράκη άρχισε να υλοποιεί με την άδεια του Υπουργείου Παιδείας εκπαιδευτικά προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού στον Χώρο Φιλοξενίας Προσφύγων, που βρίσκεται στη Ραφήνα Αττικής, στις κατασκηνώσεις του Δήμου Ζωγράφου. Στον συγκεκριμένο χώρο φιλοξενούνται μόνο γυναίκες και παιδιά. Συνεπώς, τα προγράμματα που υλοποιούνται απευθύνονται σε ενήλικες γυναίκες και στα παιδιά τους και περιλαμβάνουν: α) γλωσσική υποστήριξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας μέσω παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης, β) εκπαίδευση και ενδυνάμωση των μητέρων και γενικά των ενήλικων γυναικών και γ) εκπαίδευση και ενδυνάμωση παιδιών σχολικής ηλικίας.

 

Μέσω της εμπειρίας των συνεργατών του Ιδρύματος στον συγκεκριμένο χώρο φιλοξενίας, κατέστη εφικτή η παρακολούθηση και καταγραφή των αναγκών, των ενδιαφερόντων και της μαθησιακής ετοιμότητας των προσφύγων, με βάση τα οποία σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα ολιστικής παρέμβασης σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων, με τίτλο HopE AcceleRaTor (HEART), που σημαίνει «Επιταχυντής Ελπίδας».

 

 

HopE AcceleRaTor (HEART)

 

HopE AcceleRaTor (HEART) είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενδυνάμωσης που απευθύνεται σε πρόσφυγες που ζητούν άσυλο στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια αλυσίδα παρεμβάσεων, που στοχεύουν στην καρδιά του προσφυγικού ζητήματος, η οποία δεν είναι άλλη από την ισότιμη και γόνιμη ένταξη των ανθρώπων αυτών στις κοινωνίες υποδοχής.

 

Το HEART είναι ένα πρόγραμμα με χαρακτηριστικά επιταχυντή, αφού α) η προοπτική ισότιμης ένταξης ενισχύεται σταδιακά και β) η επίτευξη του στόχου της ισότιμης ένταξης επιταχύνεται, καθώς η σωρευτική επίδραση των παρεμβάσεων κεφαλαιοποιείται.

 

Οι παρεμβάσεις του HEART στοχεύουν κυρίως

 

· στην καλλιέργεια των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και προσόντων που ευνοούν την      εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των προσφύγων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες

· στην ψυχοκοικωνική υποστήριξη των προσφύγων μέσω της εκπαίδευσης και της συμμετοχής τους σε δημιουργικές και σε αθλητικές δραστηριότητες

· στην δημιουργία γεφυρών κατανόησης και διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των προσφύγων και της κοινωνίας υποδοχής, και ιδιαίτερα στην ανάδειξη ηθικών αξιών ως κοινού αξιακού άξονα μεταξύ των πολιτισμών.

 

Το HEART έχει σχεδιαστεί από ομάδα επιστημόνων με εμπειρία στο πεδίο και με γνώση των σύγχρονων διεθνών δεδομένων στην εκπαίδευση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων. Σε όλες τις δράσεις του HEART εντάσσεται ως οριζόντιος άξονας η καλλιέργεια θετικών αξιών και η αλληλεπίδραση με την κοινωνία υποδοχής. Οι παρεμβάσεις του HEART έχουν κυρίως βιωματικό χαρακτήρα, βασίζονται στις αρχές της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και εκπαίδευσης και ανάλογα με το αντικείμενό τους, περιλαμβάνουν δράσεις πεδίου. Στο HEART απασχολούνται άτομα με εξειδίκευση και εμπειρία στο εκάστοτε αντικείμενο, ενώ η επιστημονική ομάδα παρακολουθεί διαρκώς την πορεία υλοποίησης των παρεμβάσεων, με την ολοκλήρωση των οποίων προβλέπεται αξιολόγηση από τους ίδιους τους πρόσφυγες. Το HEART είναι ένα ευέλικτο πρόγραμμα, οι δράσεις του οποίου μπορούν να αναπτύσσονται παράλληλα και σε σύνδεση μεταξύ τους ή μεμονωμένα και ανεξάρτητα. Για τον λόγο αυτό περιγράφονται ως διακριτές ενότητες, οι οποίες πραγματοποιούνται σε κύκλους των 4 μηνών. Σε κάθε περιγραφόμενο τμήμα ή δράση μπορούν να συμμετέχουν έως 20 άτομα, εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά στον πίνακα που ακολουθεί.

 

Οι δράσεις του HEART σε αυτήν τη φάση εστιάζουν ενδεικτικά στους ακόλουθους τομείς:

 

·         γλώσσα ( Ελληνική, Αγγλική, μητρική των προσφύγων)

·         γραμματισμός

·         προσχολική αγωγή

·         οικιακή οικονομία

·         αγωγή υγείας

·         ψηφιακός γραμματισμός

·         ρομποτική

·         πολιτισμός (τέχνες, μουσική, πολιτιστική παράδοση κ.ά.)

·         φυσική αγωγή και ευεξία

·         ψυχική ενδυνάμωση

·         κοινωνική ζωή

·         περιβάλλον

·         δημιουργική απασχόληση

·         διαπολιτισμική επικοινωνία.

 

Τα τμήματα, τα οποία οργανώνονται διακριτά για άτομα διαφορετικών ηλικιών (από 2 ως 65+ χρονών), είναι δυνατό να λειτουργήσουν συνδυαστικά ή μεμονωμένα σε οποιονδήποτε χώρο φιλοξενίας προσφύγων ανά την Ελλάδα. Παράλληλα, μπορούν να αναπτυχθούν επιπρόσθετα συναφή και συνδεόμενα προγράμματα, ιδιαίτερα με τη συμμετοχή μελών της κοινωνίας υποδοχής (π.χ.διαγενεακά). Η Επιστημονική Ομάδα του HopE AcceleRaTor (HEART), η οποία αποτελείται από ακαδημαϊκούς καθηγητές και ερευνητές με εμπειρία και εξειδίκευση στον χώρο, γνωμοδοτεί σχετικά με α) τη σκοπιμότητα συνδυαστικής λειτουργίας τμημάτων, β) την προτεινόμενη διάρκειά τους κατά περίπτωση χώρου φιλοξενίας βάσει των τρεχουσών αναγκών των φιλοξενούμενων, γ) τη μεταξύ τους χρονική αλληλουχία και δ) την ιεράρχησή τους με τη λογική της προτεραιότητας βάσει των εκάστοτε συνθηκών και του προφίλ, των αναγκών και των ενδιαφερόντων των ωφελούμενων.

 

 

Το HEART δεν αποτελεί ένα απλό πρόγραμμα προσωρινής παρέμβασης για την ανακούφιση ευάλωτων ομάδων και την κάλυψη περιστασιακών αναγκών. Το HopE AcceleRaTor (HEART) έχει σχεδιαστεί με χρονικό ορίζοντα 10ετίας και στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και γνώσεων που ενισχύουν την ισότιμη και γόνιμη κοινωνική ένταξη των προσφύγων. Το πρώτο στάδιο παρέμβασης περιλαμβάνει τα προγράμματα και τμήματα σαν αυτά που αναφέρονται παραπάνω. Επόμενα στάδια περιλαμβάνουν δράσεις ανάπτυξης συγκεκριμένων επαγγελματικών ικανοτήτων και προσόντων και ενίσχυσης της δημιουργικότητας, της δυνατότητας για καινοτομία, της επιχειρηματικότητας και εντέλει ικανοτήτων ηγεσίας (leadership) των προσφύγων, ώστε να ανατραπεί το παλιό ευρωπαϊκό μοντέλο της υποστήριξης μεταναστών με στόχο την επίτευξη ενός ελάχιστου –χαμηλού – ορίου επιδόσεων και ικανότητας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ουσιαστική κοινωνική τους ένταξη και επαγγελματική τους πορεία.

 

Για πληροφορίες σχετικά με το HopE AcceleRaTor (HEART) μπορείτε να απευθύνεστε στο hopeaccelarator@lrf.gr.

Eμφάνιση προηγούμενων ετών more