ΔΕΣΜΟΣ | Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο

Διεύθυνση: , Πόλη: Αθήνα, Τ.Κ.:
fax: , Τηλέφωνα: +30 210 8119365


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Σχολική Εβδομάδα Εθελοντισμού 1-7 Απριλίου 2019, 4η Συνάντηση των Συντονιστών του Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω», Εισαγωγική Επιμορφωτική Συνάντηση του Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» για το έτος 2016-17, Απολογιστική Εκδήλωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» - σχολ. έτος 2015-16, 1η Περιφερειακή Συνάντηση Ενημέρωσης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας για το Σχολικό Δίκτυο «Νοιάζομαι και Δρω», 2η Περιφερειακή Συνάντηση Ενημέρωσης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας για το Σχολικό Δίκτυο «Νοιάζομαι και Δρω», Προτάσεις για την οργανική ένταξη των εννοιών και την καλλιέργεια των αξιών του Εθελοντισμού, της Αλληλεγγύης και του Ενεργού Πολίτη στη σχολική εκπαίδευση, 2η Επιμορφωτική Συνάντηση των Συντονιστών του Σχολικού Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω» για το σχολικό έτος 2015-2016, Σεμινάριο Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών του Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω», Σεμινάριο Επιμόρφωσης των Συντονιστών του Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω», Ο Εθελοντισμός στο Σχολείο - Προκαταρκτική Μελέτη, Καλλιέργεια του Εθελοντισμού στο Σχολείο - Πιλοτικό Πρόγραμμα