Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας | Πανεπιστήμιο

Διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, Πόλη: Αθήνα, Τ.Κ.: GR-112 51
fax: +30 210 8676265, Τηλέφωνα: +30 210 8665350


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Ασύρματη Γενιά