Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα | Λαογραφικό Ίδρυμα

Διεύθυνση: Βασ. Αλεξάνδρου 1, Ελλάδα, Πόλη: Ναύπλιο, Τ.Κ.: GR-211 00
fax: +30 27520 27960, Τηλέφωνα: +30 27520 28947