Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς | Πολιτιστικό Ίδρυμα

Διεύθυνση: Άγγελου Γέροντα 6, Πόλη: Αθήνα, Τ.Κ.: GR-105 58
fax: +30 210 3218145, Τηλέφωνα: +30 210 3218015, +30 210 3218020