Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Αρκαδίας |

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 18 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, Πόλη: Τρίπολη, Τ.Κ.: GR-221 00
fax: +30 2710 221336, Τηλέφωνα: +30 2710 225072, +30 2710 226877